Nájdené rozsudky pre výraz: absolútny dôvod zamietnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. V prípade totožných alebo podobných tovarov a služieb môže existovať pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti medzi skoršou ochrannou známkou tvorenou sekvenciou písmen, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť a je dominantným prvkom tejto ochrannej známky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, a neskoršou ochrannou známkou, ktorá preberá túto sekvenciu písmen, ku ktorej sa priradí s ňou súvisiaca opisujúca syntagma zložená zo slov, ktorých začiatočné písmená korešpondujú s písmenami uvedenej sekvencie písmen, a to takým spôsobom, že táto sekvencia je vnímaná verejnosťou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑20/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundespatentgericht (Nemecko) z 25. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. januára 2014, ktorý súvisí s konaním: BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH, predtým BGW Marketing‑ & Management‑Service GmbH proti Bodo Scholz, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: podpredseda Súdneho dvora A. Tizzano, vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia F. Biltgen, A. 
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 28. septembra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie FITNESS – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c), článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 76 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Pravidlo 37 písm. b) bod iv) a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 – Predloženie dôkazov po prvýkrá
Účastníci konania Vo veci T‑320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell‑Castell, so sídlom v Castelli (Nemecko), v zastúpení: R. Kunze, G. Würtenberger a T. Wittmann, advokáti, žalobca, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: P. Geroulakos a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia, žalovanému, ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Castel Frčres SAS, so s
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/46 Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2019 — Coesia/EUIPO (Zobrazenie dvoch zaoblených kriviek červenej farby) (Vec T-829/17) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej dve zaoblené krivky červenej farby - Absolút
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/51 Uznesenie Všeobecného súdu z 8. mája 2019 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter) (Vec T-473/18) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie getsmarter - Ochranná známka tvorená reklamným sloganom - Absolútny dôvod zamietnutia -
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 15. marca 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi – Článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑1/17, La Mafia Franchises, SL, so sídlom v Saragosse (Španielsko), v zastú
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/31 Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2019 — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Tvar podrážky obuvy) (Vec T-611/17) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o výmaze - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar podrážky obuvy - Všeobecne známe skutočnost
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. „Lego života“. Tak pred niekoľkými mesiacmi nemecký týždenník Die Zeit nazval článok(2) venovaný novému vednému odboru, „syntetickej biológii“. Porovnanie so známou stavebnicou bolo založené na skutočnosti, že vedci pri vytváraní organizmov, napríklad umelých proteínov, počínajúc od mikróbov, postupujú rovnakou metódou, akú by použilo dieťa so svojou škatuľou lega: najskôr sa zhromaždia kocky (biobricks alebo v prípade výskumníka štandardizované genet
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti [Nariadenie Rady č. 40/94, článok. 7 ods. 1 písm. d) a článok 51 ods. 1 písm. a)] 2. Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti [Nariadenie Rady č. 40/94, článok. 7 ods. 1 písm. c) a článok 51 ods. 1 písm. a)] Summary 1. Syntagma WEISSE SEITEN nemala byť zapísaná ako ochranná známka spoločenstva pre „magnetické nosiče záznamu a počíta
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Samostatné preskúmanie rozličných dôvodov zamietnutia (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b)] Summary 1. Každý z dôvodov zamie
MENU