Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079908
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
24.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívna pokuta


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívna pokuta
  • administrativny nájdené 4248 krát v 1653 dokumentoch
  • pokuta nájdené 20802 krát v 924 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: 1. Článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému národnému systému podpory, o aký ide vo veciach samých, ktorý stanovuje, že príslušný regionálny regulačný orgán prideľuje obchodovateľné osvedčenia o ekologickej elektrickej energii vyrobenej na území dotknutého regiónu, a ktorý ukladá dodávateľom elektrickej energie povinnosť odovzdať každoročne uvedenému orgánu určitý počet takýchto osvedčení, ktorý zodpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑204/12 až C‑208/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgicko) zo 16. apríla 2012 a doručené Súdnemu dvoru 30. apríla 2012, ktoré súvisia s konaniami: Essent Belgium NV proti Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits‑ en Gasmarkt, za účasti: Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap (C‑204/12, C‑206/12 a C‑208/12), SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: .
Právna veta: 1. Článok 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že preprava odpadu, ktorý je uvedený v prílohe IV tohto nariadenia, do krajiny tranzitu cez iný hraničný priechod, než je priechod uvedený v doklade o oznámení a odsúhlasený príslušnými orgánmi, sa má považovať za podstatnú zmenu v podrobnostiach a/alebo v podmienkach odsúhlasenej prepravy, takže skutočnosť, že príslušné orgány neboli informované o tejto zmene, má za následok, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... őfelügyelőség (Štátna inšpekcia pre ochranu životného prostredia a prírody, ďalej len „štátna inšpekcia“) na druhej strane vo veci administratívnej pokuty, ktorú uvedená inšpekcia uložila za porušenie právnej úpravy týkajúcej sa prepravy odpadu. Právny rámec Právo Únie 3. Odôvodnenia 1, 7 .
... tis Epikrateias však zastáva názor, že zo sporných ustanovení vyplýva povinnosť akcionárov televíznych akciových spoločností zaplatiť administratívnu pokutu uloženú spoločnosti z dôvodu porušenia právnej úpravy pri výkone jej činnosti, čím vzniká dlh zaťažujúci pasíva ... spoločnosti, ktorí vlastnia viac ako 2,5 % akcií, za dlhy právnickej osoby, ale stanovuje, že administratívne pokuty za porušenie právnej úpravy a pravidiel upravujúcich prevádzku televíznych staníc možno uložiť tak spoločnosti, ktorá je .
... (ďalej len „Lidl Italia“) proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa Comune di Arcole, ktorým bola uvedenej spoločnosti uložená administratívna pokuta z dôvodu uvedenia alkoholického nápoja nazvaného „amaro alle erbe“ na trh a porušenia vnútroštátnej právnej úpravy vyžadujúcej ... z nepresnosti alkoholometrického titra na objem uvedeného výrobcom na nálepke predmetného výrobku, a následne mu bola uložená administratívna pokuta, kým ako bežný predajca len uvádza predmetný výrobok na trh v stave, v akom mu ho dodal .
... uloží dodávateľom elektrickej energie pre konečných spotrebiteľov, ktorí sú pripojení k rozvodnej alebo prenosovej sústave, administratívnu pokutu, ak daní dodávatelia nepredložili dostatočné množstvo osvedčení o ekologickej elektrickej energii, aby v súvislosti s uvedenými ... nedokážu každoročne splniť požadovanú kvótu osvedčení o ekologickej elektrickej energii, musia zaplatiť postupne sa zvyšujúcu administratívnu pokutu, ktorá de facto zodpovedá maximálnej cene, pričom výnosy z výberu pokút sa ukladajú do .
... 403 tohto kódexu nebolo vykonané, objednávateľovi, resp. za predpokladov uvádzaných v článku 403 ods. 2 predmetného kódexu podnikateľovi, bude uložená administratívna pokuta vo výške dvojnásobku dlžnej sumy. 7. Článok 406 ods. 1 CIR 92 stanovuje: „Suma uhradená podľa článku 403 je v .
... vypočutia; v nadväznosti na čo generálne riaditeľstvo hospodárskej súťaže Komisie zrušilo svoju žiadosť o poskytnutie informácií a uložilo iba „miernu“ administratívnu pokutu. Komisia síce privítala rýchlosť, s akou banky ponúkli svoju spoluprácu, ale odmietla v tejto veci akúkoľvek dohodu. 18. Následne všetci .
... neurčilo postup, ktorým by sa zohľadnil rozsah prekročenia lehoty a zavinenie dotknutého podniku v prípade uloženia administratívnej pokuty. Práve toto presne Súdny dvor vo svojom už citovanom rozsudku Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen kritizoval v súvislosti s ... druhého pododseku nariadenia č. 563/93 rozhodlo tak, že nedodržanie takto stanovenej lehoty si vyžiadalo uloženie administratívnej pokuty vo výške, ktorá zodpovedá splatnému poplatku za prekročenie 0,1 % množstva mlieka a mliečneho ekvivalentu .
... vypočutia; v nadväznosti na čo generálne riaditeľstvo hospodárskej súťaže Komisie zrušilo svoju žiadosť o poskytnutie informácií a uložilo iba ‚miernu‘ administratívnu pokutu. Komisia síce privítala rýchlosť, s akou banky ponúkli svoju spoluprácu, ale odmietla v tejto veci akúkoľvek dohodu. 18. Následne všetci .
... télécommunications (IBPT) (Belgický inštitút poštových služieb a telekomunikácií) na druhej strane vo veci rozhodnutia IBPT, ktorým bola tejto spoločnosti uložená administratívna pokuta za poskytovanie elektronickej komunikačnej služby bez požadovaného predchádzajúceho oznámenia.  Právny rámec  Právo Únie 3        Odôvodnenie 10 rámcovej smernice stanovuje: „Definícia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.