Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813595
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48280
USSR: 30515
NSČR: 104520
NSSČR: 56135
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399888
Krajské súdy (ČR): 29913
Posledná aktualizácia
19.10.2017 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne konanie


Približný počet výsledkov: 60 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívne konanie
  • administrativny nájdené 3982 krát v 1536 dokumentoch
  • konanie nájdené 209663 krát v 9302 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR1193 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky155 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR1311 dokumentov


Voľný pohyb osôb - Smernica 2004/38/ES - Rozhodnutie, ktorým sa občanovi Európskej únie zakázal vstup na územie členského štátu z dôvodov verejnej bezpečnosti - Povinnosť informovať dotknutého občana o dôvodoch tohto rozhodnutia (merito + právna veta)
Právna veta: 1) Článok 30 ods. 2 a článok 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby príslušný vnútroštátny súd v prípade, ak príslušný vnútroštátny orgán dotknutej osobe nesprístupní presné a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Uverejnené v bulletine 3/2015
Právna veta: 1. Článok 53b ods. 2 initio a písm. c) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že pri neexistencii právneho základu vo vnútroštátnom práve toto ustanovenie poskytuje právny základ rozhodnutiu vnútroštátnych orgánov o zmene výšky subvencie poskytnutej z Európskeho fondu pre utečencov v neprospech príjemcu v rámci zdieľaného hospodárenia medzi Európskou komisiou a členský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2004/904. 25. Somvao podalo proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Afdeling Bestuursrechtspraak (oddelenie pre sporové administratívne konanie) na Raad van State. 26. Raad van State sa domnieva, že nesplnenie si povinnosti viesť riadne účtovníctvo projektu, ktoré konštatoval ...
Právna veta: 1. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany, ktorú chce smernica 93/13 dosiahnuť, Súdny dvor viackrát zdôraznil, že takéto nerovné postavenie spotrebiteľa a predajcu alebo dodávateľa môže byť kompenzované iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným zmluvným stranám.(25) S prihliadnutím na tieto zásady Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátny súd má ex offo posúdiť prípadnú nekalú povahu zmluvnej podmienky.(26) Právomoc súdu skúmať prípadnú nekalú povahu podmienky aj ex offo predstavuje podľa názoru Súdneho dvora „prostriedok vhodný na dosiahnutie výsledku stanoveného v& ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania. Treba teda konštatovať, že smernica 2005/29 umožňuje na účely boja proti nekalým obchodným praktikám začať súdne, ako aj administratívne konanie na vnútroštátnej úrovni. 104. Na účely prejudiciálneho konania je relevantný iba prvý variant, keďže uvedené právne otázky sa vzťahujú na ...
... , vypočítané podľa hrubého zisku týchto spoločností dosiahnutého v predchádzajúcom roku z činností, na ktoré bolo vydané povolenie. 16. Po ukončení administratívneho konania, v ktorom mali čiastočne úspech, Optiver a i. podali žalobu na súd, v ktorej tvrdili, že sporný poplatok je v ...
... pre prijatie napadnutého rozhodnutia 30. novembra 1994, nepredstavovala porušenie zásady rešpektovania primeraných lehôt v administratívnom konaní vo veciach politiky hospodárskej súťaže, pretože napadnuté rozhodnutie malo byť adresované 42 rozličným podnikom ... povinnosti obozretnosti Komisie. 79. Nakoniec žalobca uvádza, že spolupracovanie alebo nespolupracovanie iných spoločností počas administratívneho konania ho nemôže v žiadnom prípade poškodzovať. Okrem toho, náklady bankovej záruky musia byť nahradené v ...
... členské štáty sa môžu zdržať považovania určitých plnení alebo určitého používania za poskytovanie služieb za úhradu, najmä s cieľom zjednodušenia administratívnych konaní týkajúcich sa úhrady DPH (pozri v tejto súvislosti rozsudok z 11. septembra 2003, Cookies World C-155/01, Zb. s ...
... spoločnosť Mercedes-Benz držala všetok kapitál spoločnosti MBBel v čase predmetného porušenia a pripúšťa, že sa predstavila v administratívnom konaní ako jediný partner Komisie pre belgické porušenie. Okrem toho sa žalobca obmedzuje na uvedenie, že nemal znalosť ... replike dodáva, že Komisia s odôvodnením, že spoločnosť Mercedes-Benz sa prezentovala ako jediný partner v rámci administratívneho konania pre porušenie na belgickom území, neprávom jeho považuje za povinného predložiť dôkazy, že nie je za toto ...
... základe informácií poskytnutých štátmi a regionálnymi organizáciami, je prirodzené, že pr ávo zainteresovaných byť vypočutí je upravené v rámci viacstupňového administratívneho konania, v rámci ktorého vnútroštátne orgány uvedené v prílohe II napadnutého nariadenia majú dôležitú úlohu. 316. Okrem iného, aj samotné právo ...
... na základe informácií poskytnutých štátmi a regionálnymi organizáciami, je prirodzené, že právo zainteresovaných byť vypočutí je upravené v rámci viacstupňového administratívneho konania, v rámci ktorého vnútroštátne orgány uvedené v prílohe II napadnutého nariadenia majú dôležitú úlohu. 269. Okrem iného, aj samotné právo ...
... , že tvrdenia žalobcu, podľa ktorých CVK už pred koncentráciou jednotne vykonával výrobu a nákup, sú nepresné a neboli uvádzané počas administratívneho konania. Komisia okrem toho poznamenáva, že žalobca nevysvetlil, prečo bolo potrebné, aby žalobca uzavrel dohodu o spolupráci s Haniel a účastníci ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.