Nájdené rozsudky pre výraz: advokátske povolanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
39 dokumentov
67 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko) prejednávaným návrhom na začatie prejudiciálneho konania vyjadruje svoje pochybnosti o súlade talianskej právnej úpravy povinných minimálnych sadzieb uplatniteľných na takzvané „certifikačné organizácie“ (ďalej len „CO“), ktoré sú oprávnené vydávať certifikáty spôsobilosti podnikom, ktoré sa chcú zúčastniť na postupoch verejného obstarávania, s právom Únie. 2. Prejednávaná vec umožní Súdnemu dvoru opäť sa vyjadriť k p
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Táto vec sa týka prístupu k povolaniu riaditeľa dobrovoľných predajov hnuteľných vecí na verejných dražbách vo Francúzsku a súčasne uznania diplomu „Bachelor of Arts in Fine Arts Valuation“ získaného v Spojenom kráľovstve. Je teda položená otázka uplatniteľnosti smernice Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS(2) alebo smernice Rady 89/48/EHS z 
Účastníci konania Vo veci C‑309/99, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Raad van State (Holandsko) navrhuje, aby v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi: J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV a Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, za účasti: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap, Súdny dvor rozhodol o prejudiciálnych otázkach týkajúcich sa výkladu článku 3 písm. g) Zmluvy ES [zmenený,
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Akty so záväznými právnymi účinkami – Akty, ktoré menia právne postavenie žalobcu (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Preskúmavacie právomoci Komisie – Odmietnutie podniku predložiť komunikáciu s advokátom z dôvodu jej dôvernosti – Právomoci Komisie (Nariadenie Rady č. 17 článok 14) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Preskúmavacie právomoci Komisie – Právomoc vyžadovať predloženie k
MENU