Nájdené rozsudky pre výraz: agent cestovnej kancelárie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Komisia v tejto sérii žalôb o nesplnení povinnosti spochybňuje výklad smernice 2006/112(2), v zmysle ktorého osem členských štátov zastáva názor, že osobitná úprava zdaňovania prirážky daňou z pridanej hodnoty určená pre cestovné kancelárie (ďalej len „úprava zdaňovania prirážky“) a stanovená v článkoch 306 až 310 tejto smernice (príloha I týchto návrhov) sa uplatňuje bez ohľadu na to, či je zákazník skutočne aj cestujúci. Tento výklad sa na základe terminológi
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania Bundesfinanzhof [Federálny finančný súd (Nemecko)] kladie Súdnemu dvoru otázku, či sa osobitná úprava pre cestovné kancelárie podľa článku 26 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia(2) (ďalej len „šiesta smernica“) vzťahuje aj na činnosť hospodárskych su
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Poskytovanie služieb – Určenie miesta daňovej povinnosti – Poskytovanie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom [Smernica Rady 77/388, článok 9 ods. 2 písm. a)] Summary Článok 9 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu sa má vykladať v tom zmysle, že miestom poskytovania služieb združen
Opinion of the Advocate-General 1. Komisia v tejto sérii žalôb o nesplnení povinnosti spochybňuje výklad smernice 2006/112(2), v zmysle ktorého osem členských štátov zastáva názor, že osobitná úprava zdaňovania prirážky daňou z pridanej hodnoty určená pre cestovné kancelárie (ďalej len „úprava zdaňovania prirážky“) a stanovená v článkoch 306 až 310 tejto smernice (príloha I týchto návrhov) sa uplatňuje bez ohľadu na to, či je zákazník skutočne aj cestujúci. Tento výklad sa na základe terminológi
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Osobitná úprava týkajúca sa cestovných kancelárií – Pôsobnosť – Hospodárske subjekty odlišné od cestovných kancelárií ponúkajúce služby, ktoré spočívajú v organizovaní jazykových ciest a štúdia v zahraničí – Zahrnutie (Smernica Rady 77/388, článok 26) Summary Podľa súdnej praxe skryté dôvody osobitnej úpravy uplatniteľnej na cestovné kancelárie a na usporiadateľov zája
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec III – Skutkový stav A – Činnosť RCI Europe B – Konanie pred vnútroštátnymi daňovými orgánmi 1. Stanovisko daňovej správy Spojeného kráľovstva 2. Stanovisko španielskej daňovej správy IV – Konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky V – Konanie pred Súdnym dvorom VI – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – Prvá a druhá otázka B – Tretia otázka C – Štvrtá otázka VII – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky 1. Potreba jednotného určeni
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES sa týka určenia miesta uskutočnenia zdaniteľných plnení na účely DPH ukladanej a vyberanej podľa šiestej smernice Rady 77/388/EHS (ďalej len „šiesta smernica“)(2) . 2. Vec prejednávaná rakúskym Verwaltungsgerichtshof (správny súd) sa týka spoločnosti so sídlom v Nemecku, ktorá kúpila určité množstvo povolení na chytanie rýb v Rakúsku, kde neposkytuje žiadne plnenia, a nie je preto zaregistrovaná
Opinion of the Advocate-General 1. Článok 26 šiestej smernice Rady 77/388/EHS(2) stanovil osobitnú úpravu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pre cestovné kancelárie a usporiadateľov zájazdov. Uvedená osobitná úprava sa uplatňuje na také cestovné kancelárie a usporiadateľov zájazdov, ktorí ako protihodnotu jedinej ceny predávajú turistom balík pozostávajúci z niekoľkých služieb, vrátane ubytovania a dopravy poskytnutých tretími osobami. Podľa uvedenej úpravy nie je základ dane na účely DPH
MENU