Nájdené rozsudky pre výraz: agresívna obchodná praktika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
7 dokumentov
194 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Obchodná praktika sa má posúdiť ako „klamlivá“ v zmysle článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), pokiaľ táto praktika jednak obsahuje nesprávne informácie alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa a jednak je spôsobilá zapríčin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑281/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 13. decembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 6. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. arl proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet (spravodajca), sudcovia E. Levits a M. Berger, generál
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že ak obchodná praktika spĺňa všetky kritériá uvedené v článku 6 ods. 1 tejto smernice na to, aby bola kvalifikovaná ako klamlivá praktika voči spotrebiteľovi, nemá sa overovať, či taká praktik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑435/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 5. júla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 26. augusta 2011, ktorý súvisí s konaním: CHS Tour Services GmbH proti Team4 Travel GmbH, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits a J.‑J. Kasel (spravodajca), generálny advokát: N. Wahl, tajomník: A. Calot Esco
Právna veta: 1. Poskytnutie nepravdivej informácie, akou je dotknutá informácia vo veci samej, spotrebiteľovi zo strany obchodníka, sa musí považovať za „klamlivú obchodnú praktiku“ v zmysle uvedenej smernice, aj keď sa toto poskytnutie týkalo iba jedného spotrebiteľa................... 2. Smernica 2005/29 sa má vykladať v tom zmysle, že ak obchodná praktika spĺňa všetky kritériá uvedené v článku 6 ods. 1 tejto smernice na to, aby bola kvalifikovaná ako klamlivá praktika voči spotrebiteľovi, nemá sa ďalej overovať, či táto praktika je v rozpore aj s požiadavkami odbornej starostlivosti v zmysle článku 5 o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑388/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kúria (Maďarsko) zo 14. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 8. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság za účasti: UPC Magyarország Kft, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger a F. Biltgen (spravodajca), generálny advokát: N. Wahl, tajomník: I. Illéssy, referent
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 12. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Pojem ‚agresívna obchodná praktika‘ – Povinnosť spotrebiteľa urobiť konečné rozhodnutie o obchodnej transakcii v prítomnosti kuriéra, ktorý mu doručí všeobec né podmienky zmluvy“ Vo veci C‑628/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciáln
Opinion of the Advocate-General 1. Ak sa zistí, že obchodná praktika klame spotrebiteľov, má význam, či obchodník urobil všetko, čo mohol, aby tomu zabránil? Túto otázku položil Súdnemu dvoru Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) (Rakúsko). I – Právny rámec 2. Článok 5 smernice 2005/29/ES (ďalej len „smernica“)(2) znie: „1. Nekalé obchodné praktiky sú zakázané. 2. Obchodná praktika je nekalá, ak: a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, a b) podstatne narušuje alebo je spôsobilá po
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) zo 7. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Nekalé obchodné praktiky – Smernica 2005/29/ES – Články 5 a 7 – Viazaná ponuka – Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom – Podstatná informácia týkajúca sa ceny – Klamlivé opomenutia konania – Nemožnosť spotrebiteľa zaobstarať si rovnaký model počítača, ktorý by nebol vybavený softvérom“ Vo veci C‑310/15, ktorej predmetom je
Účastníci konania Vo veci C‑428/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 2. augusta 2011 a doručený Súdnemu dvoru 16. augusta 2011, ktorý súvisí s konaním: Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry proti Office of Fair
Keywords 1. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi 2. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi – Povinnosti členských štátov počas lehoty na prebratie (Článok 10 druhý odsek ES a článok 249 tretí odsek ES) 3. Aproximácia právnych predpisov – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Smernica 2005/29 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29) Summary 1. Nielen vnútroštátne predpisy, ktorých predmetom je výslovne prebratie tejto smern
Účastníci Vo veci C‑515/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas z 29. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 14. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: „4finance“ UAB proti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Článok 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poveruje Úniu, aby podporila záujmy spotrebiteľov a aby zaistila zvýšenú úroveň ochrany spotrebiteľov. Účelom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlam
MENU