Nájdené rozsudky pre výraz: akreditiv

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
1 dokument
138 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania Vo veci T‑494/10, Bank Saderat Iran, so sídlom v Teheráne (Irán), v zastúpení: pôvodne S. Gadhia a S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, a R. Blakeley, barrister, neskôr S. Gadhia, S. Ashley, R. Blakeley a D. Wyatt, QC, a napokon S. Ashley, R. Blakeley, D. Wyatt, S. Jeffrey a A. Irvine, solicitors, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Bishop a R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Európska komisia, v zas
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 21. apríla 2016 (*) „Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Boj proti šíreniu jadrových zbraní – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike – Zmrazenie finančných prostriedkov iránskej banky – Povinnosť odôvodnenia – Postup prijímania aktu – Zjavne nesprávne posúdenie“ Vo veci C‑200/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 16. apr
Opinion of the Advocate-General 1. Tieto dve súvisiace odvolania podala Rada (Európskej únie alebo „EÚ“) proti rozsudkom Všeobecného súdu(2), ktorými boli zrušené rôzne opatrenia Rady v rozsahu, v akom nimi boli mená dvoch iránskych bánk (Bank Mellat a Bank Saderat Iran, ďalej len „banky“) zapísané do zoznamov osôb alebo subjektov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa mali zmraziť v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami voči Iránu s cieľom predchádzať šíreniu jadrových zbraní.
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Legfelsőbb Bíróság (Maďarsko) sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej len „nariadenie“)(2) . V podstate ide o určenie, či sa článok 5 ods. 1 uvedeného nariadenia týkajúci sa vecných práv tretích osôb na majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý sa nachádza na území iného členského štátu než štátu, v ktorom sa začalo konkurzné konanie, uplatňuje aj v prípad
Účastníci konania Vo veci T‑24/11, Bank Refah Kargaran, so sídlom v Teheráne (Irán), v zastúpení: J.‑M. Thouvenin, advokát, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Bishop a R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Európska komisia, v zastúpení: pôvodne F. Erlbacher a M. Konstantinidis, neskôr A. Bordes a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia, vedľajší účastník konania, ktorej predmetom je po prvé návrh na vyhlásenie neupla
Účastníci konania Vo veci T‑492/10, Melli Bank plc, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: pôvodne S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, a R. Blakeley, barrister, neskôr S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, a R. Blakeley, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Bishop a R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Európska komisia, v zastúpení: S. Boelaert a M. Konstantinidis, spln
Keywords 1. Spoločný colný sadzobník – Colná hodnota – Prevodná hodnota – Zmena [Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 29 ods. 1 a ods. 3 písm. a); nariadenie Komisie č. 2454/93, článok 145 ods. 2, a nariadenie Komisie č. 444/2002] 2. Spoločný colný sadzobník – Colná hodnota – Prevodná hodnota – Zmena (Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 236 ods. 2; nariadenie Komisie č. 2454/93, článok 145 ods. 2 a 3, a nariadenie Komisie č. 444/2002) Summary 1. Článok 29 ods. 1 a ods. 3 písm. a) nariadeni
Účastníci konania Vo veci C‑489/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sąd Najwyższy (Poľsko) z 27. septembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 12. októbra 2010, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Łukasz Marcin Bonda, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot a A. Prechal, sudcovia A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann, A. B
Účastníci konania Vo veci C‑380/09 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 25. septembra 2009, Melli Bank plc, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: D. Anderson, D. Wyatt, QC, a R. Blakeley, barrister, ktorých splnomocnili S. Gadhia a T. Din, solicitors, odvolateľka, ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, v zastúpení: M. Bishop a R. Szostak, splnomocnení zástupcovia, žalovaná v prvostupňovom konaní, Francúzska republika, v zastúpe
Účastníci konania Vo veci T‑15/11, Sina Bank, so sídlom v Teheráne (Irán), v zastúpení: B. Mettetal a C. Wucher‑North, advokáti, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Bishop a G. Marhic, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Európska komisia, v zastúpení: F. Erlbacher a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia, vedľajší účastník konania, ktorej predmetom je jednak zrušenie po prvé prílohy VIII nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o re
MENU