Nájdené rozsudky pre výraz: akt spôsobujúci ujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Staff case summary Abstrakt 1. Konanie – Prípustnosť žalôb – Posúdenie s ohľadom na pravidlá účinné v čase podania žaloby (Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 77) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Formálne náležitosti – Nedostatok (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 4. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť –
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Návrh výboru pre povýšenie na účely udelenia prednostných bodov – Vylúčenie (Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, články 45, 90 a 91) Návrh výboru pre povýšenie vypracovaný na účely udelenia prednostných bodov rozličných kategórií stanovených systémom povyšovania zavedeným internou právnou úpravou Komisie nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu. Výbory pre povýšenie totiž nemajú právomoc prijímať rozhodnutia týka
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Zamestnanci Európskej centrálnej banky – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Potvrdzujúci akt – Vylúčenie (Protokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, článok 36.2; Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; Podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, článok 42) Na žaloby na základe článku 36.2 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky a článku 4
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti oznámenej po implicitnom rozhodnutí o zamietnutí, ktoré sa stalo konečným – Potvrdzujúci akt (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Konanie – Trovy konania – Kompenzácia – Výnimočné prípady (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 87 ods. 3 prvý pododsek; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 122) 1. Výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažno
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Návrh výboru pre povýšenie na účely udelenia prednostných bodov – Vylúčenie (Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Povýšenie – Sťažnosť nepovýšeného uchádzača – Rozhodnutie o zamietnutí – Povinnosť odôvodnenia (Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, článok 45 a článok 90 ods. 2) 1. Návrh výboru pre povýšenie vypracovaný na účely udelenia prednostných bodov r
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem –Rozhodnutie stanovujúce body na povýšenie pridelené úradníkovi (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a článok 91) 2. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, články 43 a 45) 1. Len opatrenia, ktoré majú také právne záväzné účinky, že ovplyvňujú záujmy žalobcu tým, že výrazne menia jeho právne postavenie, a ktoré s konečnou platnosťou vymedzujú stanovisko inštitúc
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem [Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 2 písm. c)] Jedine akty so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a bezprostredne zasahovať do záujmov dotknutých osôb tým, že závažným spôsobom menia ich právne postavenie, možno považovať za akty spôsobujúce týmto osobám ujmu. V tomto zmysle každé formálne konanie o vymenovaní alebo prijatí na miesto patriac
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Rozhodnutie spôsobujúce ujmu – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah – Žiadosť o náhradu liečebných nákladov (Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Potvrdzujúci akt (Služobný poriadok úradníkov, článok 72 ods. 1, články 90 a 91) 1. Rozhodnutie zamietajúce žiadosť o náhradu liečebných nákladov je dostatočne odôvodnené, pokiaľ informuje úradníka o spôsobe, akým bola jeho žiadosť prejednaná a o skutk
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Dátum podania (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 3. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie o predĺžení skúšobnej doby dočasného zamestnanca (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 1. Článok 90 ods. 2 služobného poriadku sa má vykladať v 
MENU