Nájdené rozsudky pre výraz: akt spôsobujúci ujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Dátum podania (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 3. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie o predĺžení skúšobnej doby dočasného zamestnanca (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 1. Článok 90 ods. 2 služobného poriadku sa má vykladať v 
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Rozhodnutie spôsobujúce ujmu – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah – Žiadosť o náhradu liečebných nákladov – Úradník, ktorému neboli doručené všetky vyúčtovania vydané Úradom pre plnenie nárokov (Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Potvrdzujúci akt – Vylúčenie – Konanie – Námietka prekážky začatého konania (Služobný poriadok úradníkov, článok 72 ods. 1, články 90 a 91) 1. Rozhodnutie, ktorým s
Staff case summary Abstrakt 1. Konanie – Späťvzatie – Nevyhnutnosť jasného a bezpodmienečného vyjadrenia úmyslu späťvzatia žaloby (Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 74) 2. Úradníci – Žaloba – Žaloba nie proti rozhodnutiu o pridelení bodov na povýšenie, ale proti zmienke o týchto bodoch v uvedenom rozhodnutí – Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Určenie predmetu konan
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Konanie pred podaním žaloby – Odlišný priebeh pri existencii alebo pri neexistencii aktu spôsobujúceho ujmu (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Dôvody (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Ochrana legitímnej dôvery a zákaz diskriminácie – Porušenie 1. Konanie pred podaním žaloby sa líši podľa toho, či škoda, ktorej náhrada sa požaduje, vyplýv
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Podmienky, ktoré vylučujú úradníkov, ktorí prichádzajú do úvahy na preloženie alebo povýšenie – Prípustnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 29, 90 a 91) 2. Úradníci – Organizácia služieb – Prideľovanie zamestnancov – Nadobudnuté právo zostať na mieste pridelenia – Neexistencia 3. Úradníci – Organizácia služieb – Prideľovanie zamestnancov – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste –
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Hodnotenie zamestnancov – Vylúčenie (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Vypracovanie bez akejkoľvek účasti dotknutej osoby na postupe (Služobný poriadok úradníkov, článok 43) 3. Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Neschopnosť úradníka zúčastniť sa postupu týkajúceho sa vypracovania 4. Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) Ukončenie konania vedie k rozhodnutiu spôsobujúcemu ujmu iba v prípade, keď vyplýva zo zamietnutia žiadosti inštitúciou, ale nie v prípade, keď žiadateľ nepokračoval v konaní. (pozri bod 28)
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie, ktorým sa zastavuje vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (Služobný poriadok úradníkov, články 22a, 22 b, 90 a 91; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999)
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Dohoda medzi inštitúciou a odborovými organizáciami a združeniami zamestnancov o priznaní výhod týmto organizáciám na základe ich reprezentatívnosti – Vylúčenie – Rozhodnutie, ktorým sa odmieta úradníkovi určenému jednou z týchto organizácií na základe dohody právo využiť dočasné preloženie na účely odborov – Začlenenie (Články 230 ES a 236 ES; služobný poriadok úradníkov, články 10c, 24b, 90 a 91) 2. Úradníci –
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Nemocenské poistenie – Náklady súvisiace s chorobou – Ťažká choroba – Náhrada nákladov vo výške 100 % – Podmienky (Služobný poriadok úradníkov, článok 72 ods. 1; pravidlá pre zdravotné poistenie, článok 28, a príloha I bod IV) Pre náhradu liečebných nákladov podľa článku 72 ods. 1 služobného poriadku vo výške 100 % je potrebné, aby dotknutá choroba bola považovaná za jednu z chorôb taxatívne menovaných v danom článku alebo aby ju
MENU