Nájdené rozsudky pre výraz: akt spôsobujúci ujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Staff case summary Abstrakt Konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodneným uznesením – Podmienky – Zjavne neprípustná žaloba alebo žaloba zjavne bez právneho základu (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 111; Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4) V prípade zjavne neprípustnej žaloby možnosť bez pokračovania v konaní rozhodnúť odôvodneným uznesením, stanovená v článku 111 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, sa neuplatňuje iba na prípad
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) postúpiť informácie vnútroštátnym súdnym orgánom – Začlenenie (Služobný poriadok úradníkov, článok 90a; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999, článok 10 ods. 2) 2. Úradníci – Žaloba – Žaloba smerujúca proti Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 1 a článok 90a) 3. Úradníci – Žaloba – Predchádz
Staff case summary Abstrakt 1. Konanie – Odôvodnenie rozsudkov – Rozsah – Povinnosť vyjadriť sa ku každému údajnému porušeniu práva (Štatút Súdneho dvora, článok 36, a príloha I článok 7 ods. 1) 2. Úradníci – Prijímanie – Skúšobná doba – Správa o ukončení skúšobnej doby – Vypracovanie s omeškaním (Služobný poriadok úradníkov, článok 34) 3. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Prípravný akt – Správa o ukončení skúšobnej doby – Neprípustnosť (Služobný poriadok úradníkov, články
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov udelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť jednotlivými žalobami alebo jedinou žalobou (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov udelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť jednotlivými žalobami alebo jedinou žalobou (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem (Dohovor o Europole, článok 40 ods. 3; Služobný poriadok zamestnancov Europolu, článok 92 ods. 2 a článok 93 ods. 1) 2. Právo Spoločenstva – Výklad – Texty vo viacerých jazykoch (Služobný poriadok zamestnancov Europolu, článok 6) 1. Akty alebo rozhodnutia, ktoré môžu byť predmetom žaloby o neplatnosť, sú len akty so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a bezprostredne ovplyvniť záujmy žalobcu tým, že p
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Poznámka administratívy, ktorým informuje dotknutú osobu o svojom zámere požadovať náhradu neoprávnených platieb v prípade neexistencie uspokojivého vysvetlenia alebo doplňujúcich dokladov predložených touto osobou (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Náhrada neoprávnených platieb – Podmienky – Zjavná neoprávnenosť platby – Vedomosť dotknutej osoby – Prevod časti príjmov úradníka mimo kraj
Staff case summary Abstrakt 1. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti [Štatút Súdneho dvora, článok 19 tretí odsek, a príloha I článok 7 ods. 1 a 3; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. d) a e)] 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Vymenovanie iného úradníka pred nástupom žalobcu do služieb – Vylúčenie (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1) 1. Podľa článku 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súd
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov udelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť jednotlivými žalobami alebo jedinou žalobou (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Lehoty – Preskúmanie administratívneho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Predbežná odpoveď administratívy na žiadosť úradníka – Vylúčenie (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Ospravedlniteľný omyl (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a
MENU