Nájdené rozsudky pre výraz: akt spôsobujúci ujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní skoršieho rozhodnutia – Rozhodnutie prijaté výberovou komisiou výberového konania po preskúmaní situácie uchádzača (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1) 2. Konanie – Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania – Žiadosť o predloženie dokumentov týkajúcich sa prípustnosti žaloby – Prípustnosť dokumentov predložených po lehote stanovenej Súdom prvého stupňa (R
Keywords 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999, článok 9) 2. Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Predmet (Články 235 ES, 236 ES a 288 ES; Služobný poriadok úradníkov, články 90, 90a a 91; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999, článok 14) 3. Žaloba o náhradu škody – Autonómia vo vzťahu k žalobe o neplatnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES, článok 235 ES a článok
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor má rozhodnúť o odvolaní podanom Komisiou Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 12. júla 2005, De Bry/Komisia (ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2), ktorým sa vyhovelo návrhu na zrušenie rozhodnutia z 26. mája 2003 schvaľujúceho správu o hodnotení služobného postupu žalobcu (ďalej len „správa o hodnotení“) za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002 predovšetkým z dôvodu, že prijatím tejto správy sa po
Staff case summary Abstrakt 1. Odvolanie – Predmet (Štatút Súdneho dvora, článok 56 druhý odsek) 2. Žaloba o neplatnosť – Obsolentnosť napadnutého aktu v priebehu konania – Žaloba zachovávajúca svoj predmet pri neexistencii zrušenia napadnutého aktu (Článok 230 ES a článok 233 prvý odsek ES; Služobný poriadok úradníkov, článok 29) 1. Keďže podľa článku 56 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora môže podať odvolanie účastník konania, ktorý vo svojich návrhoch nebol vôbec úspešný alebo bol len č
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem (Služobný poriadok úradníkov, článok 91; nariadenie Rady č. 1365/75, článok 17 ods. 2; nariadenie Komisie č. 91/88) 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti [Rokovací poriadku Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 1 písm. c)] 1. Jedine akty so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a individuálne zasahovať do záujmov dotknutých osôb tým, že závažným spôsobom menia ich právne postavenie,
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Mzdový list, z ktorého vyplýva rozhodnutie o zamietnutí alebo odňatí finančnej výhody (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Kvalifikácia patriaca do rámca posúdenia súdom (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 3. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Dátum podania (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 o
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Povinnosť starostlivosti prislúchajúca administratíve (Článok 21 tretí odsek ES) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem (Služobný poriadok úradníkov, článok 91) 3. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Dôvody rozhodnutia – Vylúčenie (Článok 230 ES) 4. Konanie – Námietka prekážky začatého konania 5. Úradníci – Dovolenka – Rodičovská dovolenka – Späťvzatie žiadosti – Podmienky (Služobný poriadok úradníkov, článok
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Rozhodnutie výberovej komisie výberového konania – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Fakultatívny charakter – Podanie – Dôsledky (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní predchádzajúceho rozhodnutia (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1) 3. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Dátum podania (Služ
Staff case summary Abstrakt 1. Konanie – Prípustnosť žalôb – Posúdenie s ohľadom na pravidlá účinné v čase podania žaloby (Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 78) 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti [Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 1 písm. c)] 3. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Prípravný akt (Služobný poriadok úradníkov, články 34, 90 a 91) 4. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Autonómia vo vzťahu k žalobe o neplatnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Konanie pred podaním žaloby (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Lehota na podanie žaloby (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 4. Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Obmedzenia 5. Konanie – Návrh na začatie konania
MENU