Nájdené rozsudky pre výraz: akt spôsobujúci ujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora) zo 14. marca 2018 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Severnej Kórei s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní – Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Zahrnutie mien žalobcov – Dôkaz o dôvodnosti zaradenia do zoznamov – Povinnosť odôvodnenia“ V spojených veciach T‑533/15 a T‑264/16, Il‑Su Kim, bydliskom v Pchjongjangu
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 21. februára 2018 (*) „Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Článok 263 šiesty odsek ZFEÚ – Prípustnosť – Lehota na podanie žaloby – Počítanie lehôt – Bývalý poslanec Európskeho parlamentu – Rozhodnutie týkajúce sa vymáhania príspevku na asistenta poslanca Parlamentu – Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Parlamentu – Článok 72 – Konanie o sťažnosti v rámci Parlamentu – Oznámenie rozhodnutia spôsobujúceho ujmu – Doporučená poštová zásielka
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 26. októbra 2016 ( *1 ) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zrušenie predchádzajúcich aktov rozsudkom Všeobecného súdu — Nové akty, ktorými sa mená žalobcov zaraďujú do zoznamov — Žaloba o neplatnosť — Článok 76 písm. d) rokovacieho poriadku — Obsah žaloby — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Dôkazné bremeno — Právo vlastniť ma
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 18. októbra 2016 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní – Zmrazenie finančných prostriedkov – Žaloba o neplatnosť – Lehota na podanie žaloby – Prispôsobenie návrhov – Prípustnosť – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obranu – Právo na účinnú súdnu ochranu – Zjavne nesprávne posúdenie – Úprava časových účinkov vyhlásenia neplatnosti“ Vo v
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 15. septembra 2016 (*) „Štátna pomoc – Bankový sektor – Pomoc poskytnutá dánskej banke FIH vo forme prevodu jej znehodnotených aktív na novú dcérsku spoločnosť a ich následného odkúpenia dánskym orgánom povereným zabezpečením finančnej stability – Štátna pomoc v prospech bánk v období krízy – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem pomoc – Kritérium súkromného investora – Kritérium súkr
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 15. septembra 2016 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Zaradenie mena žalobcu – Povinnosť odôvodnenia – Právny základ – Právo na obhajobu – Právo na účinnú súdnu ochranu – Zneužitie právomoci –
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 15. septembra 2015 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Zaradenie mena žalobcu – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Právny základ – Právo na účinnú súdnu ochranu – Nedodržanie kritérií z
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 15. septembra 2015 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Zaradenie mena žalobcu – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Právny základ – Právo na účinnú súdnu ochranu – Zneužitie právomoci –
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 20. júla 2016 (*) „Mimozmluvná zodpovednosť – Škody spôsobené Komisiou v rámci vyšetrovania OLAF a zo strany OLAF – Žaloba o náhradu škody – Návrh na určenie, že akty OLAF z právneho hľadiska neexistujú a sú neprípustné ako dôkaz pred vnútroštátnymi orgánmi – Prípustnosť – Zneužitie právomoci – Spracovávanie osobných údajov – Právo na obranu“ Vo veci T‑483/13, Athanassios Oikonomopoulos, s bydliskom v Aténach (Grécko), v 
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 21. apríla 2016 (*) „Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Boj proti šíreniu jadrových zbraní – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike – Zmrazenie finančných prostriedkov iránskej banky – Povinnosť odôvodnenia – Postup prijímania aktu – Zjavne nesprávne posúdenie“ Vo veci C‑200/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 16. apr
MENU