Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia na podanie návrhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

86 dokumentov
51 dokumentov
311 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Žaloba profesijného združenia na ochranu a zastupovanie svojich členov (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Záujem na konaní – Žaloba proti rozhodnutiu Komisie v oblasti štátnej pomoci (Článok 230 štvrtý odsek ES) Summary 1. Žaloby podané združeniami poverenými ochranou kolektívnych záujmov svojich členov sú prípustné v troch situ
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svojím odvolaním Regione Siciliana navrhuje zrušenie uznesenia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev(2), ktorým tento súd zamietol ako neprípustnú jeho žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia Komisie D(2002) 810439(3) o zastavení finančnej pomoci z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) z dôvodu, že nebol priamo dotknutý v zmysle článku 230 štvrtého odseku ES. 2. V posledných rokoch Súdny dvor pri viacerých príležitostiach(4) precizoval s
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania ide o preskúmanie rozhodnutí obstarávateľa o uzavretí zmluvy, a síce o aktívnu legitimáciu jednotlivých členov združenia ad hoc podľa belgického práva, ktoré sa posudzuje ako skupina zhotoviteľov v zmysle práva Spoločenstva týkajúceho sa verejného obstarávania (respektíve ako „skupiny hospodárskych subjektov“ podľa novej smernice o verejnom obstarávaní(2) ). II – Právny rámec A – Právo Spo
MENU