Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia na podanie žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

292 dokumentov
61 dokumentov
800 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Európskej únie sa má vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave upravujúcej podanie opravného prostriedku na súd príslušný na kontrolu zákonnosti aktov regulačného orgánu, ktorá za okolností, ako sú okolnosti sporu vo veci samej, neumožňuje priznať hospodárskemu subjektu aktívnu legitimáciu na podanie žaloby proti rozhodnutiu tohto regulačného orgánu, ktoré sa týka plynárenského sieťového predpisu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑510/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kúria (Maďarsko) z 2. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: E.ON Földgáz Trade Zrt proti Magyar Energetikai és Közmű‑szabályozási Hivatal, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe (spravodajkyňa), J. Malenovský, M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Cruz Villal
Právna veta: 1) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pokiaľ sa napadnutý akt týka skupiny osôb, ktoré boli určené alebo ich bolo možné určiť v čase prijatia tohto aktu a v závislosti od kritérií vlastných členom tejto skupiny, tieto osoby môžu byť osobne dotknuté týmto aktom, pokiaľ tvoria súčasť uzavretého okruhu hospodárskych subjektov, a že o taký prípad môže ísť najmä vtedy, ak rozhodnutie mení práva nadobudnuté jednotlivcom v čase pred jeho prijatím (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. marca 2008, Komisia/Infront WM, C‑125/06 P, Zb. s. I‑1451, body 71 a 72 a citovanú judikatúru)....................2) Ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑132/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 29. februára 2012, Stichting Woonpunt, so sídlom v Maastrichte (Holandsko), Stichting Havensteder, predtým Stichting Com.wonen, so sídlom v Rotterdame (Holandsko), Woningstichting Haag Wonen, so sídlom v Haagu (Holandsko), Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, so sídlom v Eindhovene (Holandsko), v zastúpení: P. Glazener a E. Henny, advocaten, odvolateľky, ďalší účastník konania:
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Smernica o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – Rozhodnutia o povolení uviesť určité látky na trh – Žaloby združení, ktoré majú postavenie poradcov pri inštitúciách Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych či nadnárodných orgánoch – Neprípustnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES; smernica Rady 91/414) 2. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Smernica o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – Žaloby združení, ktoré majú postavenie poradcov pri inštitúciách Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych či nadnárodných orgánoch – Neprípustnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES; smernica Komisie 2003/112) 2. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne platné akty – Nevyhnutnosť, aby fyzické alebo
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Procesné postavenie Úradu – Možnosť Úradu podporiť návrhy žalobkyne, aj keď má postavenie žalovaného – Žaloba, ktorá sa stala bezpredmetnou – Nedostatok (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 133 ods. 2) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky zložené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Procesné postavenie Úradu – Právo meniť rámec sporu v konaní pred Súdom prvého stupňa – Neexistencia – Možnosť Úradu podporiť návrhy jedného alebo druhého účastníka konania a uviesť tvrdenia na podporu návrhov tohto účastníka konania (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 133 ods. 2) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody
Opinion of the Advocate-General 1. Žaloba podaná na Súdny dvor predstavuje prvú priamu žalobu Poľskej republiky. Obsahuje viacero dôležitých nových právnych otázok, ktoré odôvodňujú jej prejednanie pred veľkou komorou. Táto žaloba nadväzujúca na ťažké rokovania o pristúpení v časti poľnohospodárstvo a reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) v prvom rade vyzýva Súdny dvor, aby spresnil rozsah právomoci inštitúcií Spoločenstva pri upravovaní ustanovení prístupových zmlúv. Ro
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Ustanovenie stanovujúce odvodené intervenčné ceny pre biely cukor pre všetky oblasti Talianska na hospodársky rok – Žaloba talianskych výrobcov cukru – Neprípustnosť [Článok 230 štvrtý odsek ES; nariadenie Komisie č. 1216/2004, článok 1 písm. d)] 2. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne platné akty – Nevyhnutnosť, aby fyzické alebo právnické
Opinion of the Advocate-General 1. Philips Lighting Poland SA(2) a Philips Lighting BV(3) sa svojím odvolaním domáhajú zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie Philips Lighting Poland a Philips Lighting/Rada(4), ktorým Všeobecný súd zamietol ich žalobu, ktorou sa domáhali zrušenia nariadenia Rady (ES) č. 1205/2007 z 15. októbra 2007, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 ukladajú antidumpingové clá na dovoz integrovaných e
Účastníci Vo veci C‑133/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 29. februára 2012, Stichting Woonlinie, so sídlom vo Woudricheme (Holandsko), Stichting Allee Wonen, so sídlom v Roosendaale (Holandsko), Woningstichting Volksbelang, so sídlom vo Wijk bij Duursted (Holandsko), Stichting WoonInvest, so sídlom v Leidschendame‑Voorburgu (Holandsko), Stichting Woonstede, so sídlom v Ede (Holandsko), v zastúpení: P. Glazener a E. Henny, advocat
MENU