Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1081245
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63712
USSR: 34794
NSČR: 121785
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421791
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
27.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ambulantná starostlivosť


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ambulantná starostlivosť
  • ambulantny nájdené 182 krát v 40 dokumentoch
  • starostlivost nájdené 7629 krát v 1128 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR44 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky16 dokumentov
Krajské súdy SR919 dokumentov


Kľúčové slová: služby sociálnej pomoci

Právna veta: Článok 13 A ods. 1 písm. g) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia vykladaný vo svetle zásady daňovej neutrality bráni tomu, aby oslobodenie od DPH ambulantnej starostlivosti poskytovanej obchodnými poskytovateľmi podliehalo podmienke, aká je vo veci samej, podľa ktorej museli minimálne dve tretiny nákladov na túto starostlivosť znášať celkom alebo v prevažnej miere v predchádzajúcom kalendárnom roku zákonní poskytovatelia sociálneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požiadavkou, tiež v kontexte podmienky dotknutej vo veci samej, aby náklady vzťahujúce sa na dotknutú ambulantnú starostlivosť museli byť hradené celkom alebo v prevažnej miere zákonnými poskytovateľmi sociálneho zabezpečenia alebo sociálnej pomoci, ... prevádzkujú právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom alebo … e) v… a zariadeniach poskytujúcich ambulantnú starostlivosť chorým a na starostlivosť odkázaným osobám boli v predchádzajúcom kalendárnom roku minimálne dve tretiny nákladov na starostlivosť .
Právna veta: 1) Článok 132 ods. 1 písm. b) a c) smernice Rady 2006/122/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že na poskytovanie služieb, akými sú služby vo veci samej spočívajúce v estetickej chirurgii a estetických zákrokoch, sa vzťahujú pojmy „zdravotná starostlivosť“ a „poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ v zmysle odseku 1 písm. b) a c), ak je cieľom týchto služieb diagnostikovať, liečiť, alebo vyliečiť choroby alebo zdravotné anomálie, ako aj chrániť a udržiavať zdravie ľudí alebo im ho prinavrátiť, jednoduché subjektívne pohľady, ktoré si o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... starostlivosť poskytuje v nemocnici alebo inom ústave, ktorý sa spravuje verejným právom, alebo v súkromnom sektore v ústave pre nie ambulantnú starostlivosť, alebo ak sa starostlivosť poskytuje iným spôsobom osobami, ktoré majú osobitné povolenie na vykonávanie odborných činností v zdravotníctve. Spor vo .
Právna veta: 1) Taká dodávka tovarov, ako sú cytostatické lieky dotknuté vo veci samej, predpísané v rámci ambulantnej liečby rakoviny zmluvnými lekármi, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci nemocnice, nemôže byť oslobodená od dane z priadnej hodnoty podľa článku 13 A ods. 1 písm. c) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ibaže by táto dodávka nebola vecne a hospodársky oddeliteľná od hlavného poskytovania lekárskej starostlivosti, čo prináleží ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na to, aby boli priamo užívané počas ambulantnej starostlivosti, prostredníctvom oprávnených nemocničných oddelení ambulantnej starostlivosti, ako aj dodávka liekov pacientom v rámci ambulantnej starostlivosti v nemocnici prostredníctvom nemocničných lekární. …“ ... prevádzkuje … ako aj dodávka liekov za protihodnotu schváleným oddeleniam služieb ambulantnej starostlivosti nemocnice, poliklinikám, inštitútom ambulantnej starostlivosti, socio-pediatrickým strediskám – ak v týchto prípadoch nejde o interné .
... V konaniach vo veci samej však skutočnosť, že predmetná starostlivosť je čiastočne nemocničnou starostlivosťou a čiastočne ambulantnou starostlivosťou, nebola spochybnená účastníkmi konaní vo veci samej, ani členskými štátmi, ktoré predložili pripomienky podľa článku ... a 60 Zmluvy bránia tej istej právnej úprave v rozsahu, v akom podmieňuje prevzatie nákladov za ambulantnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte fyzickou alebo právnickou osobou, s ktorou nemocenská poisťovňa poistenca nemá uzavretú .
... systém na účely zachovania nadobudnutých práv niektorých psychoterapeutov, vylúčila psychoterapeutov, ktorí počas referenčného obdobia uvedeného v prechodných ustanoveniach poskytovali najmä ambulantnú starostlivosť v rámci povinného zdravotného poistenia iných členských štátov. 83. Prechodné ustanovenia SGB V upravujú teda podmienky umožnenia poskytovať zmluvnú starostlivosť .
... súkromné verejnoprospešné zdravotnícke zariadenia, medzi ktoré patria najmä nemocnice, môžu totiž rovnako ako ambulancie poskytovať ambulantnú starostlivosť. Na tento účel využívajú obzvlášť nákladné technické vybavenie, ktoré vyžaduje amortizáciu. Ako som už ... systém umožňuje vopred zabezpečiť financovanie celej lekárskej starostlivosti, ktorú poistenci potrebujú, či už na úrovni ambulantnej starostlivosti, alebo na úrovni nemocničnej starostlivosti, s tým, že zdravotné poisťovne nemusia v zásade znášať .
... z 12. júla 2001, C‑157/99, Zb. s. I‑5473. (43)  – Tamže, bod 69 a nasl. Podľa judikatúry poskytnutie ambulantnej starostlivosti v inom členskom štáte, naopak, nemôže podliehať povoleniu (rozsudok Kholl, už citovaný). (44)  – Pozri rozsudky Müller‑Fauré a van .
... okolnosť, že § 5 ods. 2 OöKAG pri posudzovaní týchto potrieb v súčasnosti ukladá povinnosť zohľadniť starostlivosť ponúkanú službami ambulantnej starostlivosti určitých zdravotníckych zariadení, čo ešte viac sťažuje prístup nového uchádzača na predmetný trh. 22. Za týchto podmienok Verwaltungsgerichtshof rozhodol prerušiť .
... okrem iného na skutočnosť, že ustanovenia sociálneho poistenia pre prípad odkázanosti môžu byť vo vzťahu k úhrade nákladov za ambulantnú starostlivosť v inom členskom štáte Únie nezlučiteľné s voľným pohybom služieb a stanovila dvojmesačnú lehotu na vyjadrenie. Spolková republika ... po druhé sa týka trvalej zmeny bydliska. 32. Spolková republika Nemecko uvádza, že v prípade úhrady nákladov za ambulantnú starostlivosť pre prípad odkázanosti podľa § 36 SGB XI nejde o obmedzenie už z toho dôvodu, že ani v Nemecku .
...  citovanú judikatúru). (33)  – Rozsudok Smits a Peerbooms, už citovaný (bod 90). V tomto rozsudku Súdny dvor uznal, že zariadenia poskytujúce ambulantnú starostlivosť, ako sú lekárske ordinácie a polikliniky, môžu byť predmetom organizovania. (34)  – Z pripomienok Komisie vyplýva, že podľa článku 8 dekrétu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.