Nájdené rozsudky pre výraz: analýza relevantných trhov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernice 2002/19, 2002/21 a 2002/22 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19, článok 8 ods. 4, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, články 6, 7 a článok 8 ods. 1 a 2, článok 15 ods. 3 a článok 16, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22, článok 17 ods. 2) Summary Členský štát, ktorý prijme právne ustanovenia obmedzujúce diskrečnú právomoc národného regulačného orgá
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V súlade s článkom 234 ES Obvodní soud pro Prahu 3 (ďalej len „Obvodný súd pre Prahu 3“) predložil Súdnemu dvoru niekoľko otázok formulovaných relatívne zložito, ktoré však z právneho hľadiska predstavujú oveľa jednoduchší problém. 2. Vnútroštátny súd sa totiž pýta, či po pristúpení Českej republiky k Európskym spoločenstvám (1. mája 2004) a po skončení správneho konania začatého pred týmto dňom možno dominantnému podniku v odvetví telekomunikácií ulo
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Odvetvie telekomunikácií – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernica 2002/21 – Univerzálna služba a práva užívateľov – Smernica 2002/22 [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, článok 27 prvý odsek, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22, článok 16 ods. 1 písm. a)] Summary Článok 27 ods. 1 smernice 2002/21 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby a článok 16 ods. 1 písm. a)
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernica 2002/21 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, článok 4 ods. 1 a článok 16 ods. 3) 2. Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernica 2002/21 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, článok 4) Summary 1. Pojem užívateľ alebo podnik „dotknutý“ v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2002/21 o spoločnom regulačnom
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 13. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 4 ods. 1 – Právo odvolať sa proti rozhodnutiu prijatému národným regulačným orgánom – Účinný odvolací mechanizmus – Zachovanie rozhodnutia národného regulačného orgánu v platnosti až do rozhodnutia o odvolaní – Časové účinky rozhodnutia vnútroštátneho súdu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie národného regul
Opinion of the Advocate-General 1. Prostredníctvom tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania položil Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) Súdnemu dvoru dve otázky týkajúce sa výkladu článkov 4 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)(2) . I – Skutkové okolnosti, právny rámec a prejudiciálna otázka 2. Tele2 UTA Telecommunication GmbH (ďalej len „žalobca“ alebo „Tele2“) je r
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Odvetvie telekomunikácií – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernica 2002/21 – Univerzálna služba a práva užívateľov – Smernica 2002/22 – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Smernica 2005/29 (Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, 2002/22 a 2005/29) Summary Smernica 2002/21 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby a smernica 2002/22 o univerzálnej službe a pr
Opinion of the Advocate-General 1. Otázky, ktoré sú predmetom tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania, sa týkajú výkladu druhého pododseku článku 4 ods. 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia(2) (ďalej len „šiesta smernica“), ktorý stanovuje, že subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, podliehajú dani z pridanej hodnoty (ď
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami [Článok 230 ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, článok 7 ods. 2 až 5, článok 8 ods. 3 písm. d) a článok 16 ods. 4] 2. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou (Článok 230 ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, článok 7 ods. 3 a 4) 3. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Priama
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Dňa 27. februára tohto roku som predniesol návrhy vo veci C–64/06, Telefónica 02 Czech Republic(2), v ktorej Obvodní soud pre Prahu 3 (prvostupňový súd) vzniesol niektoré otázky spojené s telekomunikáciami v Európskej únii. V zákulisí sa objavila otázka prechodného režimu tzv. „nového regulačného rámca“(3), schváleného 7. marca 2002 a uverejneného 24. apríla 2002.(4) V tomto prípade som ju však nepustil na scénu, pretože riešenie sporu si nevyžadovalo
MENU