Nájdené rozsudky pre výraz: antidumpingové clo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 136

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
1 dokument
30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 661/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, sa má vykladať v tom zmysle, že spoločnosť usadenú v členskom štáte, ktorá kúpila dusičnan amónny ruského pôvodu prostredníctvom inej spoločnosti takisto usadenej v členskom štáte s cieľom jeho dovozu do Európskej únie, nemožno považovať za prvého nezávislého zákazníka v Európskej únii v zmysle tohto u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑3/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tartu ringkonnakohus (Estónsko) z 27. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Baltic Agro AS proti Maksu‑ ja Tolliameti Ida maksu‑ ja tollikeskus, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálny advokát: P. Cruz Vil
Právna veta: 1. Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 260/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1458/2007 na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov odosielaných z Vietnamskej socialistickej republiky, bez ohľadu na to, či majú vo Vietnamskej socialistickej republike deklarovaný pôvod je neplatné.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑371/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Hamburg (Finančný súd Hamburg, Nemecko) zo 17. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 1. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním: APEX GmbH Internationale Spedition proti Hauptzollamt Hamburg‑Stadt, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: L. Bay Larsen, predseda tretej komory, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan, A.
Právna veta: 1) Preskúmanie položených otázok neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1279/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na určité železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii a ktorým sa zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz určitých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Thajsku a Turecku.........2) V tejto súvislosti treba na úvod pripomenúť, že v oblasti spoločnej obchodnej politiky a osobitne v oblasti ochranných obchodných opatrení inštitúcie Únie disponujú širokou mierou voľnej úvahy z dôvodu zlo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑374/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) z 30. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 6. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: Valimar OOD proti Načalnik na Mitnica Varna, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálny advokát: P. 
Právna veta: 1) Integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev zriadený článkom 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky, ako sú výrobky opísané vnútroštátnym súdom, pozostávajúce najmä z tkanín zo sklenených vláken s otvormi s veľkosťou oka 4 mm tak na dĺžku, ako aj na šírku, s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m 2 a určené na použitie v stavebníctve, môžu patriť do jeho kódu 7019 59 00 10........2) Skutočnosť, že tovar uvedený v predmetnom colnom vyhlásení má vlastnosti upravené v kóde 7019 59 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑74/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) z 30. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 12. februára 2013, ktorý súvisí s konaním: GSV Kft. proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Észak‑Alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Are
Účastníci Vo veci T‑74/12, Mecafer, so sídlom vo Valence (Francúzsko), v zastúpení: R. MacLean, solicitor, a A. Bochon, advokát, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: A. Stobiecka‑Kuik, K. Talabér‑Ritz a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K (2011) 8804 v konečnom znení zo 6. decembra 2011 týkajúceho sa žiadostí o vrátenie zaplateného antidumpingového cla uloženého na dovoz určitých kompresorov s 
Účastníci Vo veci T‑73/12, Einhell Germany AG, so sídlom v Landau an der Isar (Nemecko), Hans Einhell Nederlands BV, so sídlom v Brede (Holandsko), Einhell France SAS, so sídlom vo Villepinte (Francúzsko), Hans Einhell Österreich GmbH, so sídlom vo Viedni (Rakúsko), v zastúpení: R. MacLean, solicitor, a A. Bochon, advokát, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: A. Stobiecka‑Kuik, K. Talabér‑Ritz a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na čia
Keywords 1. ESUO – Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Antidumpingové clo (Rozhodnutie Komisie č. 2424/88, článok 1 a článok 2 ods. 1) 2. ESUO – Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Určenie antidumpingového cla – Metóda výpočtu (Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 31 ods.1; Rozhodnutie Komisie č. 67/94, článok 1 ods. 2) Summary 1. Z článku 1 a článku 2 ods. 1 rozhodnutia č. 2424/88 o obrane proti dumpingovým a dotovaným dovozom z
Účastníci konania Vo veci C‑595/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) zo 16. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 25. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Steinel Vertrieb GmbH proti Hauptzollamt Bielefeld, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia G. Arestis (spravodajca), J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev a J. L. da Cruz Vilaça, generál
Opinion of the Advocate-General 1. Možno konečné antidumpingové clo na dovozy s pôvodom v treťom štáte v prípade obchádzania rozšíriť so spätnou účinnosťou na dovozy z iného tretieho štátu prostredníctvom nariadenia prijatého po uplynutí platnosti tohto cla? 2. To je zásadná otázka, ktorú vyvoláva prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa platnosti vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 260/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES)
MENU