Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017597
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34136
NSČR: 117807
NSSČR: 63340
USČR: 76690
EUR-LEX (sk): 11454
EUR-LEX (cz): 11492
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417070
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
18.07.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: antidumpingové clo


Približný počet výsledkov: 122 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: antidumpingové clo
  • antidumpingovy nájdené 4580 krát v 172 dokumentoch
  • clo nájdené 2660 krát v 380 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: 1) Článok 14 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, na ktorý odkazuje článok 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 966/2010 z 27. októbra 2010, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie, ktoré majú alebo nemajú deklarova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑667/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen săd Varna (Bulharsko) z 8. decembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Paltrade EOOD proti Načalnik na Mitničeski punkt – Pristanište Varna pri Mitnica Varna, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia G. Arestis (spravodajca), J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev a J.  .
Právna veta: 1. Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 260/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1458/2007 na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov odosielaných z Vietnamskej socialistickej republiky, bez ohľadu na to, či majú vo Vietnamskej socialistickej republike deklarovaný pôvod je neplatné.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑371/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Hamburg (Finančný súd Hamburg, Nemecko) zo 17. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 1. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním: APEX GmbH Internationale Spedition proti Hauptzollamt Hamburg‑Stadt, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: L. Bay Larsen, predseda tretej komory, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal a  .
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 661/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, sa má vykladať v tom zmysle, že spoločnosť usadenú v členskom štáte, ktorá kúpila dusičnan amónny ruského pôvodu prostredníctvom inej spoločnosti takisto usadenej v členskom štáte s cieľom jeho dovozu do Európskej únie, nemožno považovať za prvého nezávislého zákazníka v Európskej únii v zmysle tohto u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑3/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tartu ringkonnakohus (Estónsko) z 27. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Baltic Agro AS proti Maksu‑ ja Tolliameti Ida maksu‑ ja tollikeskus, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálny advokát: P. Cruz Villalón, .
Právna veta: 1) Integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev zriadený článkom 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky, ako sú výrobky opísané vnútroštátnym súdom, pozostávajúce najmä z tkanín zo sklenených vláken s otvormi s veľkosťou oka 4 mm tak na dĺžku, ako aj na šírku, s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m 2 a určené na použitie v stavebníctve, môžu patriť do jeho kódu 7019 59 00 10........2) Skutočnosť, že tovar uvedený v predmetnom colnom vyhlásení má vlastnosti upravené v kóde 7019 59 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑74/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) z 30. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 12. februára 2013, ktorý súvisí s konaním: GSV Kft. proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Észak‑Alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C .
Právna veta: 1) Preskúmanie položených otázok neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1279/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na určité železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii a ktorým sa zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz určitých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Thajsku a Turecku.........2) V tejto súvislosti treba na úvod pripomenúť, že v oblasti spoločnej obchodnej politiky a osobitne v oblasti ochranných obchodných opatrení inštitúcie Únie disponujú širokou mierou voľnej úvahy z dôvodu zlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  týchto kategórií hospodárskych subjektov opísaných vyššie, ktorým Súdny dvor uznal právo podať priamu žalobu proti nariadeniam zavádzajúcim antidumpingové clo. Preto nemožno rozhodnúť, že sa nachádza v analogickej situácii s takým podnikom, ako bol dotknutý vo veci, ...  Ruskej federácie a je vyrobená spoločnosťou SSM. 15. Pri dovoze dotknutých výrobkov vyrobených spoločnosťou SSM Valimar zaplatila antidumpingové clo, ktorého výška bola určená v súlade s nariadením č. 1279/2007. 16. Dňa 25. januára 2011 Valimar .
... sa cla. …“[ neoficiálny preklad ] 6. Predbežné antidumpingové clo uložené v rozhodnutí č. 67/94 bolo potvrdené rozhodnutím Komisie č. 1751/94/ESUO z 15. júla 1994 ukladajúcim definitívne antidumpingové clo pre dovozy hematitového surového železa pochádzajúceho z ... /94 o antidumpingové clo vo výške rozdielu medzi cenou 149 ECU za tonu a colnou hodnotou, pretože colné orgány spochybňujú pravdivosť deklarovanej hodnoty. 13. Carboni odovzdala záruku za platbu sumy požadovanej ako antidumpingové clo ručiteľovi, a  .
... konečnou platnosťou sa vyberá dočasné antidumpingové clo (Ú. v. ES L 228, s. 1; Mim. vyd. 11/051, s. 3), zaviedlo antidumpingové clo. 4. Nariadením Rady (ES) č. 71/97 z 10. januára 1997, ktorým sa konečné antidumpingové clo z dovozu bicyklov s  ... sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do spoločenstva a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné antidumpingové clo (Ú. v. ES L 228, s. 1; Mim. vyd. 11/051, s. 3), zaviedlo antidumpingové clo. 4. Nariadením Rady .
... antidumpingové clo bez riadneho posúdenia rozpätia ujmy. 60. Rada spochybňuje všetky argumenty žalobkýň. O porušení článku 3 ods. 6 a 7 základného nariadenia 61. V tejto súvislosti treba na úvod pripomenúť, že z článku 1 ods. 1 základného nariadenia vyplýva, že „antidumpingové clo ... na zrušenie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1138/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s  .
... 1997, uložila Komisia na tento dovoz dočasné antidumpingové clo v maximálnej výške 39,2 %. 10. Nariadením Rady (ES) č. 1567/97 z 1. augusta 1997, ktorým sa zavádza konečné antidumpingové clo na dovoz kožených kabeliek pochádzajúcich z Čínskej ... ktorým sa zavádza konečné antidumpingové clo na dovoz kožených kabeliek pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky [ neoficiálny preklad ] (Ú. v. ES L 296, s. 1). 2. Článok 1 ods. 1 základného nariadenia je formulovaný takto: „Antidumpingové clo sa môže vzťahovať .
... vo výške predbežného cla.“ [ neoficiálny preklad ] 7. Predbežné antidumpingové clo bolo potvrdené rozhodnutím Komisie č. 1751/94/ESUO z 15. júla 1994 ukladajúcim definitívne antidumpingové clo pre dovozy hematitového surového železa pochádzajúceho z Brazílie, ... definitívne rozhodnutia(18), sú antidumpingové pravidlá zamerané na ochranu pred „dumpingovými a dotovanými dovozmi“ a antidumpingové clo sa môže vzťahovať na akýkoľvek dumpingový výrobok, „ktorého prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve spôsobuje .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.