Nájdené rozsudky pre výraz: antidumpingové opatrenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
7 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Preskúmanie položených otázok neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1279/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na určité železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii a ktorým sa zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz určitých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Thajsku a Turecku.........2) V tejto súvislosti treba na úvod pripomenúť, že v oblasti spoločnej obchodnej politiky a osobitne v oblasti ochranných obchodných opatrení inštitúcie Únie disponujú širokou mierou voľnej úvahy z dôvodu zlo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑374/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) z 30. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 6. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: Valimar OOD proti Načalnik na Mitnica Varna, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálny advokát: P. 
Právna veta: 1. Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 260/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1458/2007 na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov odosielaných z Vietnamskej socialistickej republiky, bez ohľadu na to, či majú vo Vietnamskej socialistickej republike deklarovaný pôvod je neplatné.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑371/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Hamburg (Finančný súd Hamburg, Nemecko) zo 17. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 1. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním: APEX GmbH Internationale Spedition proti Hauptzollamt Hamburg‑Stadt, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: L. Bay Larsen, predseda tretej komory, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan, A.
Právna veta: 1) Integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev zriadený článkom 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky, ako sú výrobky opísané vnútroštátnym súdom, pozostávajúce najmä z tkanín zo sklenených vláken s otvormi s veľkosťou oka 4 mm tak na dĺžku, ako aj na šírku, s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m 2 a určené na použitie v stavebníctve, môžu patriť do jeho kódu 7019 59 00 10........2) Skutočnosť, že tovar uvedený v predmetnom colnom vyhlásení má vlastnosti upravené v kóde 7019 59 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑74/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) z 30. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 12. februára 2013, ktorý súvisí s konaním: GSV Kft. proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Észak‑Alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Are
Opinion of the Advocate-General 1. Možno konečné antidumpingové clo na dovozy s pôvodom v treťom štáte v prípade obchádzania rozšíriť so spätnou účinnosťou na dovozy z iného tretieho štátu prostredníctvom nariadenia prijatého po uplynutí platnosti tohto cla? 2. To je zásadná otázka, ktorú vyvoláva prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa platnosti vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 260/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES)
Keywords Spoločná obchodná politika – Obrana proti dumpingovým praktikám – Zásada rovnosti zaobchádzania s dovozmi pochádzajúcimi z rôznych krajín – Dosah, pokiaľ ide o výrobky pochádzajúce z rôznych krajín, ktoré sú predmetom dumpingu, pričom niektoré podliehajú konaniu o preskúmanie konečného cla a ostatné podliehajú základnému prešetrovaniu (Nariadenie Rady č. 384/96, články 5, 9 ods. 5 a článok 11 ods. 2) Summary Existuje objektívny rozdiel medzi základným prešetrovaním s cieľom ziste
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka platnosti vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 412/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „sporné nariadenie“)(2) . 2. Žaloba o neplatnosť podaná na Všeobecný súd(3) proti spornému nariadeniu jedným z vývozcov dotknutých tým
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor má v tejto veci rozhodnúť o návrhu na začatie prejudiciálneho konania týkajúcom sa posúdenia platnosti nariadenia Rady (ES) č. 1279/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na určité železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii a ktorým sa zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz určitých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Thajsku a Turecku(2) . 2. Samotná otázka platnosti závisí najmä o
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vnútroštátne súdy sa svojimi dvoma návrhmi na začatie prejudiciálneho konania pýtajú Súdneho dvora na platnosť vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 158/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.(2) Tieto návrhy sú v podstate ilustráciou dialektiky medzi antidumpingovými právnymi predpi
Účastníci Vo veci C‑511/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 23. septembra 2013, Philips Lighting Poland S.A., so sídlom v Piłe (Poľsko), Philips Lighting BV, so sídlom v Eindhovene (Holandsko), v zastúpení: L. Catrain González, abogada, a E. Wright, barrister, odvolateľky, ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, v zastúpení: S. Boelaert, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Gubel, avocat, a B. O’Connor, solicitor, žalo
MENU