Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017597
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34136
NSČR: 117807
NSSČR: 63340
USČR: 76690
EUR-LEX (sk): 11454
EUR-LEX (cz): 11492
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417070
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
18.07.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: antidumpingové opatrenia


Približný počet výsledkov: 88 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: antidumpingové opatrenia
  • antidumpingovy nájdené 4580 krát v 172 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 75334 krát v 5815 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR2 dokumenty
Krajské súdy SR5 dokumentov


Právna veta: 1) Článok 14 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, na ktorý odkazuje článok 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 966/2010 z 27. októbra 2010, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie, ktoré majú alebo nemajú deklarova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑667/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen săd Varna (Bulharsko) z 8. decembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Paltrade EOOD proti Načalnik na Mitničeski punkt – Pristanište Varna pri Mitnica Varna, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia G. Arestis (spravodajca), J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev a J.  .
Právna veta: 1) Preskúmanie položených otázok neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1279/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na určité železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii a ktorým sa zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz určitých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Thajsku a Turecku.........2) V tejto súvislosti treba na úvod pripomenúť, že v oblasti spoločnej obchodnej politiky a osobitne v oblasti ochranných obchodných opatrení inštitúcie Únie disponujú širokou mierou voľnej úvahy z dôvodu zlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑374/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) z 30. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 6. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: Valimar OOD proti Načalnik na Mitnica Varna, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálny advokát: P. Cruz .
Právna veta: 1) Integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev zriadený článkom 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky, ako sú výrobky opísané vnútroštátnym súdom, pozostávajúce najmä z tkanín zo sklenených vláken s otvormi s veľkosťou oka 4 mm tak na dĺžku, ako aj na šírku, s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m 2 a určené na použitie v stavebníctve, môžu patriť do jeho kódu 7019 59 00 10........2) Skutočnosť, že tovar uvedený v predmetnom colnom vyhlásení má vlastnosti upravené v kóde 7019 59 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  Číne. 34. Z toho vyplýva, že akýkoľvek protikladný výklad, ako je výklad uvedený žalobkyňou vo veci samej, by obchádzal zavedené antidumpingové opatrenia. 35. Z vyššie uvedeného vyplýva, že colná položka TARIC‑u 7019 59 00 10 sa má vykladať v tom zmysle .
Právna veta: 1. Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 260/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1458/2007 na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov odosielaných z Vietnamskej socialistickej republiky, bez ohľadu na to, či majú vo Vietnamskej socialistickej republike deklarovaný pôvod je neplatné.

Úryvok z textu:
... antidumpingových opatrení, ktoré sú predmetom obchádzania. 45. Naopak odkaz na „platné opatrenia“ uvedený v článku 13 ods. 1 základného nariadenia predpokladá, že obdobie uplatňovania rozšírených antidumpingových opatrení nemôže presahovať obdobie, počas ktorého sú antidumpingové opatrenia .
... s cieľom zistenia existencie dumpingových praktík a preskúmaním antidumpingového opatrenia, ktorého platnosť končí. Zatiaľ čo preskúmaniu podliehajú tie dovozy, pri ktorých už bolo prijaté antidumpingové opatrenie a pri ktorých bolo v zásade dostatočne preukázané, ... bez zavedenia antidumpingových opatrení, potom konečné clo vyberané nebude a dočasné clo nebude vyberané s konečnou platnosťou (bod 54). Naproti tomu článok 11 ods. 2 nariadenia pri preskúmaní stanovuje, že platnosť antidumpingového opatrenia .
... case Predmet Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 985/2003 z 5. júna 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú antidumpingové opatrenia uložené nariadením Rady (ES) č. 1334/1999 na dovozy oxidu horečnatého s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ .
... case Predmet Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 986/2003 z 5. júna 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú antidumpingové opatrenia uložené nariadením Rady (ES) č. 360/2000 na dovozy spekaného (sintrovaného) horčíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v .
... (teraz článok 11 ods. 2 nariadenia č. 1225/2009) predovšetkým upravuje: „Konečné antidumpingové opatrenie vyprší [Platnosť konečného antidumpingového opatrenia uplynie – neoficiálny preklad ] päť rokov od jeho uloženia alebo päť rokov od ... záujme Spoločenstva pokračovať v dotknutých antidumpingových opatreniach na ďalšie prechodné obdobie“. 115. Žalobkyne nemôžu vytýkať Rade, že dostatočne nevysvetlila, prečo mala Osram záujem na zachovaní dotknutých antidumpingových opatrení. Rada totiž v odôvodneniach .
...  uskutočňovanie prešetrovania vrátane stanovenia skutočností a zaobchádzania s nimi, uloženia dočasných opatrení, uloženia a vyberania antidumpingových ciel, trvania a preskúmania antidumpingových opatrení a zverejnenia informácií, ktoré sa týkajú antidumpingových prešetrovaní“. 160. Okrem toho ani GATT z roku 1994, ani GATS neukladajú svojim .
... napríklad v nariadení (ES) č. 384/96(30), ktoré presne stanovuje záruky vyváženého rozhodovania v konaní vedúcemu k prijatiu ochranných antidumpingových opatrení. Tieto opatrenia sú takisto všeobecne uplatniteľné. 87. Žalobcovia v konaní vo veci samej uviedli vo svojich písomných aj ústnych vyjadreniach .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.