Nájdené rozsudky pre výraz: aromatické uhľovodíky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Kritérium, ktoré sa musí zohľadniť na účely zaradenia výrobku s takými vlastnosťami, ako má výrobok dotknutý vo veci samej, do položky 2707 alebo do položky 2710 kombinovanej nomenklatúry obsiahnutej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, je hmotnostný obsah aromatických zložiek vo vzťahu k nearomatickým zložkám............ 2. Pojem „aromatické zložky“ uvedený v kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry obsiahnutej v prílo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑330/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Аdministrativen săd Burgas (Bulharsko) z 28. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 18. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Lukoyl Neftohim Burgas AD proti Načalnik na Mitničeski punkt Pristanište Burgas Centar pri Mitnica Burgas, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet, sudcovia S. Rodin a F. Biltgen (spravodajca), generálny advok
Účastníci Vo veci C‑251/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Správny a pracovný súd v Kecskeméte, Maďarsko) z 23. apríla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 26. mája 2014, ktorý súvisí s konaním: György Balázs proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: podpredseda Súdneho dvora A. Tizzano, vykonávajúc
Účastníci konania Vo veci T‑93/10, Bilbaína de Alquitranes, SA, so sídlom v Luchane‑Baracalde (Španielsko), Cindu Chemicals BV, so sídlom vo Uithoorne (Holandsko), Deza, a.s., so sídlom vo Valašskom Meziříčí (Česká republika), Industrial Química del Nalón, SA, so sídlom v Oviede (Španielsko), Koppers Denmark A/S, so sídlom v Nyborgu (Dánsko), Koppers UK Ltd, so sídlom v Scunthorpe (Spojené kráľovstvo), Rütgers Germany GmbH, so sídlom v Castrope‑Rauxeli (Nemecko), Rütgers Belgium NV, so s
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. februára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2008/50/ES – Kvalita okolitého ovzdušia – Článok 13 ods. 1 – Článok 22 ods. 3 – Príloha XI – Koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší – Prekročenia limitných hodnôt v niektorých zónach a aglomeráciách – Článok 23 ods. 1 – Plány kvality ovzdušia – ‚Čo najviac skrátené obdobie‘ prekročenia hodnôt – Neprijatie primeraných opatrení v programoch na ochranu kvality okoli
Účastníci konania Vo veci T‑94/10, Rütgers Germany GmbH, so sídlom v Castrope‑Rauxeli (Nemecko), Rütgers Belgium NV, so sídlom v Zelzate (Belgicko), Deza, a.s., so sídlom vo Valašskom Meziříčí (Česká republika), Industrial Química del Nalón, SA, so sídlom v Oviede (Španielsko), Bilbaína de Alquitranes, SA, so sídlom v Luchane‑Baracalde (Španielsko), v zastúpení: pôvodne K. Van Maldegem, R. Cana, advokáti, a P. Sellar, solicitor, neskôr K. Van Maldegem a R. Cana, žalobkyne, proti Európskej c
Účastníci konania Vo veci T‑95/10, Cindu Chemicals BV, so sídlom vo Uithoorne (Holandsko), Deza, a.s., so sídlom vo Valašskom Meziříčí (Česká republika), Koppers Denmark A/S, so sídlom v Nyborgu (Dánsko), Koppers UK Ltd, so sídlom v Scunthorpe (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: pôvodne K. Van Maldegem, R. Cana, advokáti, a P. Sellar, solicitor, neskôr K. Van Maldegem a R. Cana, žalobkyne, proti Európskej chemickej agentúre (ECHA), v zastúpení: M. Heikkilä a W. Broere, splnomocnení zástupcov
Účastníci konania Vo veci T‑96/10, Rütgers Germany GmbH, so sídlom v Castrope‑Rauxeli (Nemecko), Rütgers Belgium NV, so sídlom v Zelzate (Belgicko), Deza, a.s., so sídlom vo Valašskom Meziříčí (Česká republika), Koppers Denmark A/S, so sídlom v Nyborgu (Dánsko), Koppers UK Ltd, so sídlom v Scunthorpe (Spojené kráľovstvo), žalobkyne, v zastúpení: pôvodne K. Van Maldegem, R. Cana, advokáti, a P. Sellar, solicitor, neskôr K.Van Maldegem a R. Cana, proti Európskej chemickej agentúre (ECHA), v 
MENU