Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizuálny záznam

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

48 dokumentov
29 dokumentov
124 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci Vo veci T‑188/12, Patrick Breyer, bydliskom vo Wald‑Michelbachu (Nemecko), v zastúpení: M. Starostik, advokát, žalobca, ktorého v konaní podporujú: Fínska republika, v zastúpení: J. Heliskoski a S. Hartikainen, splnomocnení zástupcovia, a Švédske kráľovstvo, v zastúpení: pôvodne A. Falk, C. Meyer‑Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand‑Oxhamre a H. Karlsson, neskôr A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson a F. Sjövall, splnomo
Keywords Doprava – Letecká doprava – Zavedenie spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva – Nariadenie č. 622/2003 – Príloha (Článok 254 ods. 2 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2320/2002, článok 4 ods. 2 a článok 8; nariadenie Komisie č. 622/2003, príloha) Summary Príloha nariadenia č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva, zmeneného a doplneného nariadením č. 68/2004,
Účastníci konania Vo veci C‑135/11 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podané 16. marca 2011, IFAW Internationaler Tierschutz‑Fonds gGmbH, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), v zastúpení: S. Crosby a S. Santoro, advocaten, žalobkyňa, ďalší účastníci konania: Európska komisia, v zastúpení: C. O’Reilly a P. Costa de Oliveira, splnomocnené zástupkyne, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v prvostupňovom konaní, Dánske kráľovstvo, Fínska re
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 26. apríla 2016 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce sa vyšetrovania OLAF‑u – Žaloba o neplatnosť – Implicitné a explicitné zamietnutia prístupu – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu – Povinnosť odôvodnenia – Mimozmluvná zodpovednosť“ Vo
Keywords 1. Európske spoločenstvá – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 – Výnimky z práva na prístup k dokumentom – Dokumenty pochádzajúce od tretej osoby a dokumenty pochádzajúce z členského štátu – Rozdielne zaobchádzanie so žiadosťami o prístup – Možnosť členského štátu požiadať inštitúciu o nezverejnenie dokumentov – Povinnosť inštitúcie nezverejniť ich bez predchádzajúceho súhlasu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 4 od
Účastníci Vo veci T‑214/13, Rainer Typke, s bydliskom v Hasbergene (Nemecko), v zastúpení: B. Cortese a A. Salerno, advokáti, žalobca, proti Európskej komisii, v zastúpení: B. Eggers a F. Clotuche‑Duvieusart, splnomocnené zástupkyne, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie jednak rozhodnutia generálneho sekretariátu Komisie z 5. februára 2013 o zamietnutí prvej žiadosti žalobcu o sprístupnenie dokumentov týkajúcich sa predbežného výberu vo všeobecnom výberovom konaní EPSO/AD/230‑231/12
Keywords 1. Európske spoločenstvá – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 – Obmedzenie práva na prístup k dokumentom – Nezverejnenie dokumentu pochádzajúceho z členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto štátu – Pojem dokument pochádzajúci z členského štátu – Správa vypracovaná treťou osobou na účet členského štátu – Zahrnutie (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 4 ods. 5) 2. Európske spoločenstvá – Inštitúcie – Právo ve
Opinion of the Advocate-General 1. Obidva dôvody uvedené na podporu tohto odvolania, ktoré smeruje proti rozsudku Všeobecného súdu z 13. januára 2011, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Komisia,(2) umožňujú Súdnemu dvoru v prvom rade rozvinúť jeho judikatúru týkajúcu sa prístupu k dokumentom pochádzajúcim od členského štátu uvedenú v jeho rozsudku z 18. decembra 2007, Švédsko/Komisia,(3) ktorej dodržanie Všeobecným súdom v napadnutom rozsudku je predmetom sporu medzi účastníkmi tohto konania.
Keywords 1. Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Návrh, ktorý podporuje návrhy niektorého z účastníkov konania – Návrh obsahujúci doplňujúce tvrdenia meniace predmet sporu – Neprípustnosť týchto tvrdení (Štatút Súdneho dvora, článok 40 štvrtý odsek; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 116 ods. 3) 2. Európske spoločenstvá – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 – Povinnosť inštitúcie vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie dokumentov – Rozsah
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Právny rámec II – Skutkový stav a konanie pred Všeobecným súdom III – Návrhy IV – Právne posúdenie A – O prvom odvolacom dôvode vzájomného odvolania – Existencia implicitného zamietnutia 1. O implicitnom zamietnutí 2. Návrh riešenia do budúcnosti 3. O odôvodnení Všeobecného súdu 4. Návrh v súvislosti s prvým odvolacím dôvodom vzájomného odvolania B – O druhom odvolacom dôvode vzájomného odvolania – Neexistencia výpisu z registra 1. O „existencii“ neexist
MENU