Nájdené rozsudky pre výraz: autonómne systémy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 6 bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že do jeho pôsobnosti patrí aj žaloba, ktorú podala tretia osoba v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami proti žalovanému v hlavnom konaní, ktorej predmetom je nárok úzko súvisiaci s týmto hlavným nárokom smerujúcim k získaniu vrátenia náhrad, ktoré zaplatila táto tretia osoba žalobcovi v hlavnom konaní, pod podmienkou, že táto žaloba nebola podaná iba na účely vyňatia uvedeného žalovaného z právomoci jeho súdu.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. januára 2016 (*) „ na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 6 bod 2 – Súdna právomoc – Ručiteľská žaloba alebo návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania podaná treťou osobou proti účastníkovi konania na súde rozhodujúcom o hlavnej žalobe“ Vo veci C‑521/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa čl
Keywords 1. Medzinárodné dohody – Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva – Priamy účinok 2. Ochranná známka Spoločenstva – Procesné ustanovenia – Preskúmanie skutočností ex offo (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 a článok 74 ods. 1) 3. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Skorší zápis ochrannej známky v niektorých členských štátoch (Nariadenie Rady č. 40/94) 4. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie o
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. júla 2016 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie English pink – Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky PINK LADY a obrazových ochranných známok obsahujúcich slovné prvky ‚Pink Lady‘ – Zamietnutie námietky – Rozhodnutie súdu pre ochranné známky Európskej únie – Zmena rozhodnutia – Právna sila rozhodnutej veci“ Vo veci C‑226/15 P, ktorej predm
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 18. marca 2016 (*) „Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Spoločenstva WINNETOU – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 – Zásady autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑501/13, Karl‑May‑Verlag GmbH, predtým Karl May
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Ochranné známky v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi – Posúdenie len na základe preskúmania samotnej ochrannej známky vo vzťahu k predmetným tovarom a službám – Okolnosti týkajúce sa správania sa majiteľa ochrannej známky – Chýbajúca relevantnosť [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. f)] Summary Pri posúdení, či je ochranná známka v rozpore s verejným poriadkom
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 12. mája 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Mark1 – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“ Vo veci T‑32/15, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, so sídlom v Kloster Lehnin (Nemecko), v zastúpení: I. Memmler a S. Schulz, advokáti, žalobkyňa, proti
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Skoršia ochranná známka tvorená národnou ochrannou známkou – Zamietnutie zápisu pri existencii relatívneho dôvodu zamietnutia hoci obmedzeného na časť Spoločenstva (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 2 a článok 8) 2. Ochranná známka Spoloč
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b)] Summary Trojrozmerné označenie tvorené tvarom salámy, ktorého zápis sa žiada pre črevá na výrobu údenín patriace do triedy 18 v zmysle Niceskej dohody, nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým tovarom v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 15. marca 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi – Článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑1/17, La Mafia Franchises, SL, so sídlom v Saragosse (Španielsko), v zastú
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť – Trojrozmerná ochranná známka – Tvar bielej a priehľadnej fľaše [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b)] Summary Trojrozmerné označenie pozostávajúce z nádoby z umelej hmoty postavenej na svojom uzávere hore dnom a vyrobenej z priehľadného tela a bieleho uzáveru, ktorého predná a zadná strana pre
MENU