Nájdené rozsudky pre výraz: autoškola

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

52 dokumentov
10 dokumentov
303 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Ustanovenia Zmluvy – Neuplatniteľnosť na čisto vnútornú situáciu členského štátu (články 12 ES, 43 ES a 49 ES) (pozri body 19 – 24, bod 1 výroku) 2. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (článok 234 ES) (pozri body 27, 28) Subject of the case Predmet Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich – Výklad základných zásad zakotvených v Zmluve
Opinion of the Advocate-General 1. Obidve prejednávané veci, ktoré sa týkajú konania medzi pánom Trijberom a College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (kolégium primátora a poslancov Amsterdamu, ďalej len „College“) a konania medzi pánom Harmsenom a Burgemeester van Amsterdam (primátor Amsterdamu), vyvolávajú niekoľko zásadných otázok týkajúcich sa rozsahu pôsobnosti, ako aj hmotnoprávnych požiadaviek v kapitole o usadení sa smernice 2006/123/ES.(2) I – Právny rámec A – Právo Únie 2
Keywords 1. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Oslobodenia upravené v šiestej smernici – Oslobodenie dodávok tovaru vylúčených z práva na odpočet – Vnútroštátna právna úprava zdaňujúca plnenia, ktorými platiteľ dane opätovne po použití vo svojom podnikaní predáva tovary, pri ktorých nie je právo na odpočet vylúčené – Prípustnosť [Smernica Rady 77/388, článok 13 B písm. c) a článok 17 ods. 6] 2. Daňové ustanovenia – H
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento spor, ktorý vznikol na základe návrhu predloženého Vestre Landsret (západný oblastný súd) Dánsko, nastoľuje otázku, či by sa v prípade, keď podnikateľ podnikajúci v oblasti predaja a opätovného leasingu vozidiel nakúpi použité vozidlá, prenajíma ich a napokon ich opätovne predá, mal takýto opätovný predaj 1. klasifikovať ako dodávka oslobodená od DPH v zmysle článku 13 B šiestej smernice(2) alebo 2. zahrnúť pod osobitnú úpravu stanovenú pre opät
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií a na organizovanie automobilových pretekov – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia podstatného zásahu do konkuren
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019 (*) „Štátna pomoc – Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií, ako aj na organizovanie automobilových pretekov – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia podstatného zásahu do k
MENU