Nájdené rozsudky pre výraz: azylový systém

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
6 dokumentov
199 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Podmienky na priznanie doplnkovej ochrany [Smernica Rady 2004/83, článok 15 písm. b) a c)] 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Podmienky na priznanie doplnkovej ochrany [Smerni
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Články 68 ES a 234 ES) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Zánik postavenia utečenca [Smernica Rady 2004/83, článok 2 písm. c), článok 7 ods. 1 a článok 11 ods. 1 písm. e)] 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Zánik postaven
Opinion of the Advocate-General 1. Humanitárny problém, ktorý tkvie v tom, ako zaobchádzať s osobami, ktoré v dôsledku konfliktu prišli o domov a živobytie, existuje odvtedy, ako sa ľudia naučili vyrábať zbrane a používať ich proti svojim blížnym. Jednotlivci a skupiny jednotlivcov, ktoré sa ocitli v tejto situácii, potrebujú a zaslúžia si pomoc a ochranu. Bohužiaľ, v dôsledku jednotlivých foriem konfliktov vzniká veľmi veľké množstvo takýchto osôb. Prosperujúcejšie a stabilnejšie krajiny, do kt
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania vyzývajú Súdny dvor, aby definoval, ktoré činy môžu predstavovať „činy prenasledovania“ v kontexte závažného porušenia slobody náboženského vyznania. Ide o podstatnú otázku, pretože odpoveď na túto otázku vymedzí, kto spomedzi žiadateľov o azyl môže mať nárok na postavenie utečenca a požívať medzinárodnú ochranu v zmysle smernice 2004/83/ES(2) . 2. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania boli predlo
Opinion of the Advocate-General 1. High Court (Írsko) svojou prejudiciálnou otázkou v podstate žiada Súdny dvor, aby spresnil rozsah práva byť vypočutý v rámci konania o preskúmaní žiadosti o doplnkovú ochranu podanej rwandským štátnym príslušníkom na základe smernice 2004/83/ES(2) . Táto doplnková ochrana je určená každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého nemožno považovať za utečenca, ale vzhľadom ku ktorému boli preukázané podstatné dôvody domnievať sa, že v prípade, ak by bol v
Opinion of the Advocate-General 1. V tejto veci High Court (Írsko) požaduje od Súdneho dvora výklad dvoch ustanovení smernice 2005/85/ES,(2) ktorá stanovuje minimálny rámec pre konanie o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca. Prvé z týchto ustanovení, článok 23 ods. 3 a 4, členským štátom umožňuje preskúmať žiadosť o azyl prednostne alebo v zrýchlenom konaní. Druhé ustanovenie, článok 39, členským štátom ukladá povinnosť poskytnúť žiadateľovi o azyl právo na účinný opravný prostriedok pred s
Účastníci konania Vo veci C‑245/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Asylgerichtshof (Rakúsko) z 20. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 23. mája 2011, ktorý súvisí s konaním: K proti Bundesasylamt, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen (spravodajca), A. Rosas, M. Berger a E. Jarašiūnas, sudcovia E. Juhász, J.‑C. Bo
Účastníci konania Vo veci C‑277/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court (Írsko) z 1. júna 2011 a doručený Súdnemu dvoru 6. júna 2011, ktorý súvisí s konaním: M. proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.‑J. Kasel (spravodajca) a M. Berger, generálny advokát: Y. Bot, tajom
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, podaný do kancelárie Súdneho dvora 20. októbra 2011, sa týka najmä výkladu článku 2 ods. 1 v spojení s odôvodnením 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území(2) (ďalej len „smernica o návrate“), a spojenia týchto ustanovení so
Účastníci konania Vo veci C‑175/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court (Írsko) z 8. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 13. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: H. I. D., B. A. proti Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsku, Attorney General, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda desiatej komory A. Rosas (spravodajca), vykonávajú
MENU