Nájdené rozsudky pre výraz: čin prenasledovania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ustanovenia článku 9 ods. 2 písm. e) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, sa majú vykladať v tom zmysle, že: – sa vzťahujú na všetkých príslušníkov ozbrojených síl vrátane logistického alebo podporného personálu, – sa vzťahujú na situáciu, v ktorej by vykonávaná vojenská služba sama osebe v určitom konflikte predpokladala spáchanie vojnových zločinov, vrátane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑472/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bayerisches Verwaltungsgericht München (Nemecko) z 20. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 2. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Andre Lawrence Shepherd proti Bundesrepublik Deutschland, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej komory, sudco
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Raad van State (Štátna rada, Holandsko), sa týkajú troch žiadateľov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a žiadajú o priznanie postavenia utečenca. Každý z nich tvrdí, že má oprávnenú obavu z prenasledovania na základe svojej sexuálnej orientácie. 2. Vnútroštátny súd kladie tri otázky týkajúce sa posudzovania žiadostí o priznanie postavenia utečenca podľa ustanovení kapitoly III smer
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania vyzývajú Súdny dvor, aby definoval, ktoré činy môžu predstavovať „činy prenasledovania“ v kontexte závažného porušenia slobody náboženského vyznania. Ide o podstatnú otázku, pretože odpoveď na túto otázku vymedzí, kto spomedzi žiadateľov o azyl môže mať nárok na postavenie utečenca a požívať medzinárodnú ochranu v zmysle smernice 2004/83/ES(2) . 2. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania boli predlo
Účastníci konania V spojených veciach C‑71/11 a C‑99/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podané rozhodnutiami Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) z 9. decembra 2010 a doručené Súdnemu dvoru 18. februára a 2. marca 2011, ktoré súvisia s konaniami: Spolková republika Nemecko proti Y (C‑71/11), Z (C‑99/11) za účasti: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migrat
Opinion of the Advocate-General 1. V návrhu na začatie prejudiciálneho konania Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (Štátna rada, Správna sekcia, ďalej len „Raad van State“ (Holandsko); ďalej len „vnútroštátny súd“) položil širokú abstraktnú otázku, či právne predpisy EÚ stanovujú obmedzenia pre postup členských štátov pri posudzovaní žiadosti o azyl podanej žiadateľom, ktorý sa obáva prenasledovania v krajine pôvodu z dôvodu jeho sexuálnej orientácie. Táto otázka vyvoláva zložité a citl
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 14. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Azylová politika – Medzinárodná ochrana – Smernica 2011/95/EÚ – Postavenie utečenca – Článok 14 ods. 4 až 6 – Nepriznanie alebo odňatie postavenia utečenca v prípade nebezpečenstva pre bezpečnosť hostiteľského členského štátu alebo jeho spoločnosť – Platnosť – Článok 18 Charty základných práv Európskej únie – Č
MENU