Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064726
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
05.12.2019 21:25

Nájdené rozsudky pre výraz: Čistenie komunálnych odpadových vôd


Približný počet výsledkov: 25 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Čistenie komunálnych odpadových vôd
  • cistenie nájdené 443 krát v 122 dokumentoch
  • komunalny nájdené 941 krát v 124 dokumentoch
  • odpadovy nájdené 1812 krát v 173 dokumentoch
  • vod nájdené 2141 krát v 226 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR1 dokument


Právna veta: 1. Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku Súdneho dvora z 8. júla 2004, Komisia/Belgicko (C‑27/03), ktorým sa konštatuje, že Belgické kráľovstvo si nesplnilo povinnosti vyplývajúce z článkov 3 a 5 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ. 2. Belgické kráľovstvo je povinné zaplatiť Európskej komisii na účet „Vlastné zdroje Európskej únie“ paušálnu pokutu vo výške 10 miliónov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑533/11, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 260 ZFEÚ, podaná 19. októbra 2011, Európska komisia, v zastúpení: G. Wils, A. Marghelis a S. Pardo Quintillán, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Belgickému kráľovstvu, v zastúpení: C. Pochet a T. Materne, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Neumann, A. Lepičce, E. Gillet, J. Bouckaert a H. Viaene, avocats, žalovanému, ktoré v konaní podporuje: .
Právna veta: 1. V dôsledku toho treba konštatovať, že článok 4 smernice 91/271 ukladá členským štátom povinnosť, aby zabezpečili, že dotknuté aglomerácie v lehotách stanovených v uvedenom článku budú komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov, ktorými sú aglomerácie vybavené podľa článku 3 tejto smernice, zodpovedajúcim spôsobom čistiť a že toto vypúšťanie vôd spĺňa požiadavky prílohy I oddielu B tejto smernice. Táto povinnosť neznamená, že odoberanie vzoriek uvedených v prílohe I oddiele D uvedenej smernice sa rozloží do celého roka, aby sa mohol platne zistiť súlad dotknutých zariadení s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 28. januára 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica Rady 91/271/EHS – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Článok 4 – Sekundárne alebo ekvivalentné čistenie – Oddiely B a D prílohy I“ Vo veci C‑398/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ES, podaná 20. augusta 2014, Európska komisia, v zastúpení: P. Guerra e Andrade a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia, žalobkyňa, .
... smernica, a ani ho nepodrobilo potrebným pravidelným inšpekciám, – nevykonalo podľa článku 5 ods. 2 smernice 91/271/EHS náročnejšie čistenie komunálnych odpadových vôd obce Vera, ako je čistenie uvedené v článku 4, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy; 2. v ... a článok 7 smernice 80/68/EHS; d) nevykonalo podľa článku 5 ods. 2 smernice 91/271/EHS náročnejšie čistenie komunálnych odpadových vôd obce Vera, ako je čistenie uvedené v článku 4; e) neidentifikovalo v rozpore s článkom 3 ods. 1, .
... Portugalsku udelená výnimka, pokiaľ ide o čistenie komunálnych odpadových vôd zo zastavanej oblasti pobrežia Estoril [ neoficiálny preklad ], – neuskutočnila mimo kúpacej sezóny aspoň základné čistenie komunálnych odpadových vôd zo zastavanej oblasti pobrežia Estoril pred ... založené na technických ťažkostiach – Neprípustnosť (článok 226 ES) (pozri bod 33) 3. Životné prostredie – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Smernica 91/271 – Výnimky (smernica Rady 91/271; rozhodnutie Komisie 2001/720, články 2, 3 .
...  nesplnení povinnosti – Bremeno zaťažujúce Komisiu – Predloženie skutočností poukazujúcich na nesplnenie povinnosti (článok 226 ES) (pozri bod 32) 4. Životné prostredie – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Smernica 91/271 – Vykonanie členskými štátmi – Povinnosť dosiahnuť výsledok – Nevykonanie tejto povinnosti – Nesplnenie povinnosti – Odôvodnenie založené na vnútroštátnom poriadku – Neprípustnosť .
... 1, príloha II písm. a)](pozri body 50 – 63) 4. Životné prostredie – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Smernica 91/271 – Náročnejšie čistenie komunálnych odpadových vôd pochádzajúcich z aglomerácií s ekvivalentom viac ako 10 000 obyvateľov (smernica Rady 91/271, ... a článok 5 ods. 1) (pozri body 26 – 29, 33 – 38) 2. Životné prostredie – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Smernica 91/271 – Identifikácia oblastí citlivých na eutrofizáciu – Povinnosť členských štátov zhromaždiť potrebné údaje na túto .
... pred podaním žaloby – Predmet – Lehoty stanovené členskému štátu (článok 226 ES) (pozri bod 25) 3. Životné prostredie – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Smernica 91/271 – Vypúšťanie v citlivej oblasti (článok 174 ods. 2 ES; smernica Rady 91/271, článok 3 ods ... vôd (Ú. v. ES L 135, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26) – Nedostatočne náročné čistenie komunálnych odpadových vôd z aglomerácie viacerých obcí provincie Varese nachádzajúcich sa v povodí rieky Olona Výrok Výrok 1. Talianska republika si tým, .
... Výrok Výrok 1. Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo potrebné opatrenia na to, aby od 31. decembra 1998 zabezpečilo primerané čistenie komunálnych odpadových vôd z aglomerácie Sueca, jej pobrežných okrskov (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barrequetes, Playa del Rey a Boga de Mar ... Keywords Životné prostredie – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Smernica 91/271 – Vykonanie členskými štátmi (článok 226 ES; smernica Rady 91/271, článok 3 ods. 1 druhý pododsek, článok .
... „TTSS“) s cieľom posúdiť vplyvy tohto vypúšťania na životné prostredie. 15. Spojené kráľovstvo v súvislosti so svojimi povinnosťami zabezpečiť primerané čistenie komunálnych odpadových vôd vyhlásilo, že hoci sa zlepšenia zrealizujú čo najskôr, čističky obsluhujúce londýnsku aglomeráciu boli v súlade s požiadavkami upravenými v smernici .
... smernica 91/271 má za cieľ chrániť životné prostredie. Neexistencia alebo nedostatočnosť systémov na čistenie komunálnych odpadových vôd môže viesť k poškodeniu životného prostredia a treba ich považovať za mimoriadne závažné (rozsudok z ... to uviedla generálna advokátka v bode 64 svojich návrhov, vyplýva z toho, že nedostatočné čistenie komunálnych odpadových vôd ovplyvňuje kvalitu týchto vôd. 74      Okrem iného treba za priťažujúcu považovať okolnosť, podľa ktorej k .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.