Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko), sa týka výkladu rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP a je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 (ďalej len „rámcová dohoda o práci na dobu určitú“)(2) . Tento právny nástroj, ktorý má v nadväznosti na mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Luxemburgu dosiahnuť „lepš[iu] rovnováh[u] medzi ,pružn
Opinion of the Advocate-General 1. Štyria štátni príslušníci tretích krajín (ďalej len „O“, „B“, „S“ a „G“) majú každý z nich jednotlivo rodinné vzťahy s iným holandským štátnym príslušníkom (a teda občanom Únie), ​​ktorý je ich garantom. Všetci žiadajú o legálny pobyt v Holandsku, v ktorom má ich príslušný garant bydlisko. V každej veci garant z pracovných alebo iných dôvodov prekročil hranice ostatných členských štátov. Raad van State (Štátna rada) (Holandsko) kladie Súdnemu dvoru v podstate o
Opinion of the Advocate-General 1. Štyria štátni príslušníci tretích krajín (ďalej len „O“, „B“, „S“ a „G“) majú každý z nich jednotlivo rodinné vzťahy s iným holandským štátnym príslušníkom (a teda občanom Únie), ​​ktorý je ich garantom. Všetci žiadajú o legálny pobyt v Holandsku, v ktorom má ich príslušný garant bydlisko. V každej veci garant z pracovných alebo iných dôvodov prekročil hranice ostatných členských štátov. Raad van State (Štátna rada) (Holandsko) kladie Súdnemu dvoru v podstate o
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uznesením z 13. júla 2005 Nederlandse Raad van State (Holandsko) položil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES viacero prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu právnych predpisov Spoločenstva v oblasti voľného pohybu osôb, s osobitným zreteľom na problematiku práva na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka členského štátu. 2. Tieto otázky boli položené v rámci sporu medzi Minister voor Vreemdelin
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour d’arbitrage (rozhodcovský súd)(2), teraz Cour constitutionnelle (ústavný súd), Belgicka(3) sa týka zlučiteľnosti systému poistenia sociálnej starostlivosti, ktorý bol zavedený Flámskym spoločenstvom, s rôznymi ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71(4)(4) a s článkami 18 ES, 39 ES a 43 ES. 2. Širšie položenou otázkou je, či právo Spoločenstva bráni autonómnemu celku členského štátu, aby uplatňova
MENU