Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia zamestnancov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
6 dokumentov
42 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Medzinárodné dohody – Dohoda medzi ES a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb – Sloboda usadiť sa – Rovnosť zaobchádzania (Dohoda medzi ES a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb, články 1, 5, 7 a 16, príloha I, články 12 a 17 až 19) Summary Ustanovenia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb a najmä jej články 1, 5, 7 a 16, ako aj články 12 a 17 až 19 jej prílohy I nebránia tomu, aby
Opinion of the Advocate-General 1. Napriek všeobecnému názoru slová môžu ublížiť. Môžu však viesť k diskriminácii? To je v podstate hlavná otázka v prejednávanom prípade. Arbeidshof te Brussel (Belgicko) podal na Súdny dvor Európskych spoločenstiev návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(2) . Cieľom návrhu je vyriešiť určité otázky, ktoré boli
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Smie podnik odstupňovať výšku príspevku zamestnávateľa do zamestnaneckého dôchodkového poistenia podľa veku svojich zamestnancov alebo ide v tomto prípade o neprípustnú diskrimináciu z dôvodu veku? O túto otázku ide v návrhu na začatie prejudiciálneho konania predloženom Vestre Landsret, ktorý Súdnemu dvoru umožňuje ďalej spresniť jeho judikatúru týkajúcu sa diskriminácie na základe veku.(2) 2. Konkrétne sa Vestre Landsret pýta, či zamestnanecký dôcho
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Landesgericht Bozen predkladá podľa článku 234 ES prejudiciálnu otázku, v ktorej vyjadruje pochybnosti o zlučiteľnosti talianskeho správneho práva so sociálnym právom Spoločenstva. Konkrétne sa pýta na zákonnosť vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá stanovuje povinnosť zamestnávateľov zasielať kópie všetkých pracovných zmlúv na kratší pracovný čas v priebehu 30 dní po uzavretí zmluvy. Táto povinnosť, spojená s prísnym režimom správnych sankcií týkajúcic
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávaných návrhoch na začatie prejudiciálneho konania podaných Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Odvolací súd v Ríme, Senát pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia) je Súdnemu dvoru položená otázka, či smernica Rady 97/81/ES (ďalej len „smernica 97/81“ alebo „smernica“)(2) bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vylučuje započítanie neodpracovaných období podľa niektorých pracovných zmlúv na kratší pracovný čas na ú
MENU