Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody prenasledovania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
1 dokument
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 10 ods. 1 písm. d) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany sa má vykladať v tom zmysle, že existencia trestnoprávnej legislatívy, akou sú právne úpravy v každom z konaní vo veci samej, ktorá sa týka špecificky homosexuálnych osôb, umožňuje konštatovať, že tieto osoby treba považovať za určitú sociálnu skupinu.................... 2. Článok 9 ods. 1 smernice 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑199/12 až C‑201/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Raad van State (Holandsko) z 18. apríla 2012 a doručené Súdnemu dvoru 27. apríla 2012, ktoré súvisia s konaniami: Minister voor Immigratie en Asiel proti X (C‑199/12), Y (C‑200/12), a Z proti Minister voor Immigratie en Asiel (C‑201/12), za účasti: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (C‑199/12 až C‑
Opinion of the Advocate-General 1. V návrhu na začatie prejudiciálneho konania Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (Štátna rada, Správna sekcia, ďalej len „Raad van State“ (Holandsko); ďalej len „vnútroštátny súd“) položil širokú abstraktnú otázku, či právne predpisy EÚ stanovujú obmedzenia pre postup členských štátov pri posudzovaní žiadosti o azyl podanej žiadateľom, ktorý sa obáva prenasledovania v krajine pôvodu z dôvodu jeho sexuálnej orientácie. Táto otázka vyvoláva zložité a citl
Účastníci konania V spojených veciach C‑71/11 a C‑99/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podané rozhodnutiami Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) z 9. decembra 2010 a doručené Súdnemu dvoru 18. februára a 2. marca 2011, ktoré súvisia s konaniami: Spolková republika Nemecko proti Y (C‑71/11), Z (C‑99/11) za účasti: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migrat
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 25. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Charta základných práv Európskej únie – Článok 7 – Rešpektovanie súkromného a rodinného života – Smernica 2011/95/EÚ – Štandardy pre priznanie postavenia utečenca alebo postavenia osoby s doplnkovou ochranou – Obava z prenasledovania z dôvodu sexuálnej orientácie – Článok 4 – Posudzovanie skutočností a okolností – Využitie znaleckého posudku – Psychologické testy“ Vo veci C‑
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Články 68 ES a 234 ES) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Zánik postavenia utečenca [Smernica Rady 2004/83, článok 2 písm. c), článok 7 ods. 1 a článok 11 ods. 1 písm. e)] 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Zánik postaven
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Raad van State (Štátna rada, Holandsko), sa týkajú troch žiadateľov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a žiadajú o priznanie postavenia utečenca. Každý z nich tvrdí, že má oprávnenú obavu z prenasledovania na základe svojej sexuálnej orientácie. 2. Vnútroštátny súd kladie tri otázky týkajúce sa posudzovania žiadostí o priznanie postavenia utečenca podľa ustanovení kapitoly III smer
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správny súd), Nemecko, sa týkajú výkladu niektorých ustanovení smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (ďalej len „smernica 2004/8
MENU