Nájdené rozsudky pre výraz: Držiteľ vodičského preukazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
6 dokumentov
106 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Touto žalobou navrhuje Komisia Európskych spoločenstiev, aby Súdny dvor vyslovil, že Spolková republika Nemecko si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch(2) . 2. Komisia uvádza na podporu svojej žaloby rad výhrad, ktoré sa týkajú minimálneho veku vyžadovaného na prístup k riadeniu určitých vozidiel, možnosti riadiť iné vozidlá ako tie, na ktorých riadenie sa získal vodičský preukaz(3), ako a
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 – Podmienky vydania – Minimálny vek – Riadenie ťažkých motocyklov kategórie A – Možnosť členských štátov určiť vyšší minimálny vek – Rozsah [Smernica Rady 91/439, článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 2] 2. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Nariadenie č. 3820/85 a smernica 91/439 – Podmienky vydania – Minimálny vek – Riadenie vozidiel kategórií C1 a C1 + E – Možnosť členských štátov určiť nižší minimálny vek – Ne
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Vodičské preukazy – Smernica 91/439 (smernica Rady 91/439, článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4) (pozri body 29, 32, 39, body 1, 2 výroku) Subject of the case Predmet Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bayerisches Verwaltungsgericht München – Výklad článku 1 ods. 2 a článku 8 ods. 2 a 4 smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Ú. v. ES L 237, s. 1; Mim. vyd. 07/001, s. 317) – Zamietnutie uznania platnosti
Opinion of the Advocate-General 1. Veci, ktoré sú v tomto prípade predložené Súdnemu dvoru, sú časťou už rozsiahlej súdnej agendy Spoločenstva v oblasti vzájomného uznávania vodičských preukazov. 2. V týchto piatich veciach sa Súdnemu dvoru kladie otázka, či môže členský štát odmietnuť uznať platnosť vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte, ak bolo držiteľovi tohto preukazu už predtým na území prvého členského štátu odobraté vodičské oprávnenie, pričom získanie nového vodičsk
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 2 a 4) 2. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary 1. Článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a dopln
Keywords Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1, a článok 8 ods. 2 a 4) Summary Článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1, a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členský štát odmietal uznať na svojom území vodičské oprávnenie, ktorého základom je vodičský pr
Opinion of the Advocate-General 1. Môže osoba, ktorej bol odňatý nemecký vodičský preukaz v roku 1997 za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a ktorá nepreukázala, že je opätovne spôsobilá na vedenie vozidla, uplatniť rakúsky vodičský preukaz, ktorý jej bol vydaný predtým, v roku 1964? Takúto otázku v podstate položil Landgericht Mannheim (Nemecko) Súdnemu dvoru. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa odlišuje od vecí, o ktorých Súdny dvor doteraz rozhodol, a to z toho dôvodu, že o
Keywords Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary Článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát odmietal uznať na svojom území vodičské oprávnenie vyplývajúce z vodičského preukazu vydaného iným členským štátom os
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 7 ods. 5) 2. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary 1. Článok 7 ods. 5 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa má vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje, ak je št
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor bol opätovne požiadaný o výklad ustanovení smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch(2), zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003(3) . 2. Predovšetkým Landgericht Baden-Baden (Nemecko) žiada Súdny dvor, aby vyložil článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 91/439, ktorá stanovuje, že vodičský preukaz skupiny D môže byť vydaný len osobe, ktorá už je oprávnená viesť motorové vozidlá s
MENU