Nájdené rozsudky pre výraz: Emitent dlhopisu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
2 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Voľný pohyb kapitálu – Liberalizácia pohybu kapitálu – Plnenia, pre ktoré boli poskytnuté všeobecné povolenia na uzavretie alebo realizáciu transakcií a na prevody medzi tuzemcami členských štátov na základe článku 2 smernice z 11. mája 1960 – Nadobúdanie cenných papierov obchodovaných a kótovaných na burze cenných papierov – Zahrnutie – Spôsob financovania nadobudnutia – Neexistencia vplyvu (Smernica Rady z 11. mája 1960, článok 2 a príloha I zoznam B položka IV A a zoznam D položky V
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 20. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Pojem ‚nezlučiteľné rozsudky‘ – Žaloby, ktoré nemajú rovnaký predmet, podané proti viacerým žalovaným s bydliskom v rôznych členských štátoch – Podmienky voľby právomoci – Doložka o voľbe právomoci – Pojem ‚zmluvná vec‘ – Overenie neexistencie platného zmluvného vzťahu“ Vo veci C‑366/13,
Opinion of the Advocate-General 1. Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000(2) . 2. Tieto návrhy, ktoré boli podané v sporoch medzi Gréckom ako žalovaným a žalobcami, ktorými sú vo veci C‑226/13 pán Fahnenbrock, vo veci C‑
Opinion of the Advocate-General 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 bodu 1 písm. a), článku 6 bodu 1 a článku 23 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2) . 2. Tento návrh bol podaný v rámci sporu, ktorého účastníkmi sú na jednej strane Profit Investment SIM SpA(3), v likvidácii, a na druhej strane Commerzbank AG(4), Profit Holding SpA(5), v likvidácii, E3
Účastníci konania V spojených veciach T‑228/99 a T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, so sídlom v Düsseldorfe (Nemecko), v zastúpení: F. Montag, advokát, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, Land Nordrhein-Westfalen, v zastúpení: M. Schütte, advokát, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobcovia, ktorých v konaní podporuje: Spolková republika Nemecko, v zastúpení: W.‑D. Plessing, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci H.‑F. Wissel, advokát, vedľajší účastník konania, proti
MENU