Nájdené rozsudky pre výraz: generálna klauzula

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

673 dokumentov
103 dokumentov
4376 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie na Súdnom dvore V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – Prvá prejudiciálna otázka B – Druhá prejudiciálna otázka VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – Prvá prejudiciálna otázka 1. Pojem „obchodné praktiky“ v zmysle článku 2 písm. d) smernice 2005/29 2. Osobná pôsobnosť smernice 2005/29 a) Oblasť, n
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Komisia začala konanie o nesplnenie povinnosti proti Holandskému kráľovstvu, z dôvodu, že neprebralo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie úplného súladu s článkom 6 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/66/ES z 15. decembra 1997 o spracovávaní údajov osobného charakteru a ochrany súkromného života v oblasti telekomunikácií(2) (ďalej len „smernica“ alebo „smernica 97/66“) v stanovených lehotách. Holandsk
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaná vec sa opiera o návrh na začatie prejudiciálneho konania Oberster Gerichtshof (Rakúsko) na základe článku 234 ES, ktorým vnútroštátny súd predložil Súdnemu dvoru päť prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu článku 21 nariadenia (ES) č. 874/2004(2) . 2. Tieto otázky boli vznesené v rámci sporu medzi spoločnosťou Internetportal und Marketing GmbH, ktorá prevádzkuje internetové stránky a predáva výrobky prostredníctvom internetu (ďalej l
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Opis skutkového stavu, konania vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie na Súdnom dvore V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania O smernici 2005/29 O článku 49 ES VI – Právny stav A – Úvodné pripomienky B – O prípustnosti návrhov na začatie prejudiciálneho konania 1. Prípustnosť predmetu výkladu 2. Relevantnosť prejudiciálnych otázok na účely predmetného rozhodnutia C – Zl
MENU