Nájdené rozsudky pre výraz: globálny systém

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci Vo veci C‑417/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 13. septembra 2012, Dánske kráľovstvo , v zastúpení: V. Pasternak Jørgensen, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci J. Pinborg a P. Biering, advokaterne, odvolateľ, ktoré v konaní podporujú: Francúzska republika , v zastúpení: D. Colas a C. Candat, splnomocnení zástupcovia, Holandské kráľovstvo , v zastúpení: M. de Ree a M. Bulterman, splnomocnené zástupkyne, Fínska republ
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Akty so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Žaloba proti rozhodnutiu Komisie týkajúcemu sa žiadosti o negatívny atest alebo o výnimku vydanému na základe nariadenia č. 17/62 – Zrušujúci rozsudok – Účinky (Článok 230 ES; nariadenia Rady č. 17/62 a č. 1/2003) 3. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi – Narušenie hospodárskej súťaže – Kritériá posúdenia (Článok 81 ods. 1 ES)
Keywords 1. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti (Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek a článok 53 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 1) 2. Žaloba o náhradu škody – Právomoc súdu Spoločenstva (Článok 235 ES a článok 288 druhý odsek ES) 3. Ochranná známka Spoločenstva – Aproximácia právnych predpisov – Ochranné známky – Výklad nariadenia č. 40/94 a smernice 89/104 – Právo majiteľa ochrannej známky namietať neoprávnené používanie jeho oc
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Povinnosť Komisie predložiť dôkaz o porušení a o dĺžke jeho trvania – Rozsah dôkazného bremena (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Kritériá – Podnik viackrát prevedený v priebehu porušenia – Časové nástupníctvo viacerých materských spoločností (Nariadenie Rady č. 1/2003; oznámenie Komisie 98/C 9/03) 3. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Krité
MENU