Nájdené rozsudky pre výraz: majiteľ lekárne

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Farmaceutické činnosti (Smernica Rady 85/433, článok 2) Summary Článok 2 ods. 1 smernice 85/433 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách farmaceutov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa pre určité farmaceutické činnosti ukladá každému členskému štátu povinnosť uznať diplomy uvedené v článku 4 tejto smernice, udelené štátnym príslušníkom členských štátov inými členský
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Právo Komisie podať žalobu – Výkon nezávislý od existencie osobitného záujmu na konaní – Diskrečný výkon (Článok 226 ES) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Obmedzenia (Články 43 ES a 56 ES) 3. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (Článok 226 ES) 4. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný
Účastníci Vo veci C‑497/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Taliansko) z 9. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 7. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas proti Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jü
MENU