Nájdené rozsudky pre výraz: Medzinárodný trestný súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
3 dokumenty
6 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach [Článok 34 ods. 2 písm. b) EÚ a článok 35 ods. 1 EÚ] 2. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Aproximácia zákonov a iných právnych predpisov týkajúcich sa súdnej spolupráce (Článok 34 ods. 2 EÚ; rámcové rozhodnutie Rady 2002/584, článok 31 ods. 1) 3. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Rechtbank ’s‑Hertogenbosch (súd prvého stupňa v občianskych a trestných veciach)(2) podľa článku 35 EÚ poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť zaoberať sa po štvrtýkrát výkladom článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „Dohovor“), ktorý stanovuje zásadu ne bis in idem. 2. Pri prvých dvoch príležitostiach Súdny dvor uviedol, že táto zásada sa uplatňuje, pokiaľ bolo skončené trestn
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania vyzývajú Súdny dvor, aby definoval, ktoré činy môžu predstavovať „činy prenasledovania“ v kontexte závažného porušenia slobody náboženského vyznania. Ide o podstatnú otázku, pretože odpoveď na túto otázku vymedzí, kto spomedzi žiadateľov o azyl môže mať nárok na postavenie utečenca a požívať medzinárodnú ochranu v zmysle smernice 2004/83/ES(2) . 2. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania boli predlo
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 15. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu – Smernica 2008/115/ES – Legálny pobyt – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 9 – Právo zostať v členskom štáte – Smernica 2013/33/EÚ – Článok 8 ods. 3 prvý pododsek písm. e) – Zaistenie – Ochrana národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku – Platnosť – Charta základných práv Európskej únie
MENU