Nájdené rozsudky pre výraz: Minimálna mzdová tarifa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb (Články 56 ZFEÚ a 57 ZFEÚ) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb (Články 56 ZFEÚ a 57 ZFEÚ) Summary 1. Články 56 ZFEÚ a 57 ZFEÚ bránia právnej úprave členského štátu, ktorá pre zamestnávateľa usadeného v inom členskom štáte, ktorý vysiela pracovníkov na územie prvého štátu, stanovuje povinnosť z
Keywords 1. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 – Podmienky práce a zamestnania – Ustanovenia politiky verejného záujmu – Pojem (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3 ods. 10) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 – Podmienky práce a zamestnania – Ustanovenia politiky verejného záujmu (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 9
Keywords 1. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3 ods. 1 a 8) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Základné práva – Právo viesť kolektívnu akciu (Článok 49 ES) 4. Slobodné poskytovanie služieb – O
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva B – Vnútroštátna právna úprava III – Konanie pred podaním žaloby IV – Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – O prvej výhrade: nesprávne prebratie článku 3 ods. 1 a 10 smernice 96/71 VI – Posúdenie A – Úvodné poznámky 1. Ratio legis smernice 96/71 2. Právny rámec posúdenia B – Skúmanie žalobných dôvodov 1. Pojem politiky verejného poriadku uved
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva B – Vnútroštátne právo 1. Vnútroštátne právo týkajúce sa vysielania pracovníkov 2. Kolektívne zmluvy vo Švédsku 3. Vnútroštátne právo týkajúce sa kolektívnej akcie III – Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Právna analýza A – Úvodné poznámky 1. O uplatniteľnosti práva Spoločenstva 2. O prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania B – O prejudiciálnych
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Komisia Európskych spoločenstiev podala podľa článku 226 ES žalobu, v ktorej žiada, aby Súdny dvor určil, že Spolková republika Nemecko si tým, že stanovila, že podniky so sídlom v inom členskom štáte, ktoré vysielajú zamestnancov do Nemecka, sú povinné odvádzať príspevky do príslušného nemeckého fondu pre dovolenky, pokiaľ nejde o prípad, keď takéto príspevky už odvádzajú „porovnateľnému zariadeniu“, a zabezpečiť preklad určitých dokumentov, a tiež t
Keywords Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vyslanie pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov, do iného členského štátu (Článok 49 ES) Summary Členský štát, ktorý sa neobmedzuje na to, aby podmienil vyslanie pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov, s cieľom poskytnúť služby na jeho území len jednoduchým predchádzajúcim vyhlásením podniku so sídlom v inom členskom štáte, ktorý zamýšľa pristúpiť k vyslaniu takýchto pracovníkov, a ktorý požaduje
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Dôkaz o nesplnení povinnosti – Bremeno zaťažujúce Komisiu – Domnienky – Neprípustnosť (Článok 226 ES) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 – Podmienky práce a zamestnania – Minimálna mzda – Základné zložky – Vnútroštátna právna úprava nezohľadňujúca mzdové zvýhodnenia a príplatky, ktoré nemajú vplyv na pomer medzi plnením pracovníka a prijatým protiplnením – Neprípustnosť
Právna veta: 1) V takej situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, v ktorej uchádzač chce vykonať verejnú zákazku výlučne prostredníctvom pracovníkov zamestnaných subdodávateľom so sídlom v členskom štáte odlišným od štátu, z ktorého pochádza verejný obstarávateľ, článok 56 ZFEÚ bráni uplatneniu právnych predpisov členského štátu, z ktorého pochádza tento verejný obstarávateľ, ktoré tomuto subdodávateľovi ukladajú povinnosť vyplácať uvedeným pracovníkom minimálnu mzdu stanovenú týmito právnymi predpismi...............2) V tejto súvislosti z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že uloženie povinnosti vo vnútr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑549/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg (Nemecko) z 22. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru v ten istý deň, ktorý súvisí s konaním: Bundesdruckerei GmbH proti Stadt Dortmund, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predseda deviatej komory M. Safjan, sudcovia A. Prechal (spravodajkyňa) a K. Jürimäe, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: A. Calot Escob
MENU