Nájdené rozsudky pre výraz: nariadenie o prístupe osôb k cestnej premávke

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Veci, ktoré sú v tomto prípade predložené Súdnemu dvoru, sú časťou už rozsiahlej súdnej agendy Spoločenstva v oblasti vzájomného uznávania vodičských preukazov. 2. V týchto piatich veciach sa Súdnemu dvoru kladie otázka, či môže členský štát odmietnuť uznať platnosť vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte, ak bolo držiteľovi tohto preukazu už predtým na území prvého členského štátu odobraté vodičské oprávnenie, pričom získanie nového vodičsk
Opinion of the Advocate-General 1. Môže osoba, ktorej bol odňatý nemecký vodičský preukaz v roku 1997 za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a ktorá nepreukázala, že je opätovne spôsobilá na vedenie vozidla, uplatniť rakúsky vodičský preukaz, ktorý jej bol vydaný predtým, v roku 1964? Takúto otázku v podstate položil Landgericht Mannheim (Nemecko) Súdnemu dvoru. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa odlišuje od vecí, o ktorých Súdny dvor doteraz rozhodol, a to z toho dôvodu, že o
Keywords Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary Článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát odmietal uznať na svojom území vodičské oprávnenie vyplývajúce z vodičského preukazu vydaného iným členským štátom os
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 7 ods. 5) 2. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary 1. Článok 7 ods. 5 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa má vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje, ak je št
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor bol opätovne požiadaný o výklad ustanovení smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch(2), zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003(3) . 2. Predovšetkým Landgericht Baden-Baden (Nemecko) žiada Súdny dvor, aby vyložil článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 91/439, ktorá stanovuje, že vodičský preukaz skupiny D môže byť vydaný len osobe, ktorá už je oprávnená viesť motorové vozidlá s
Účastníci konania Vo veci C‑419/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) zo 16. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Wolfgang Hofmann proti Freistaat Bayern, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia U. Lõhmus, A. Rosas (spravodajca), A. Ó Caoimh a A. Arabadjiev, generálny advokát: Y. Bot, ta
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 2 a 4) 2. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary 1. Článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a dopln
Keywords Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1, a článok 8 ods. 2 a 4) Summary Článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1, a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členský štát odmietal uznať na svojom území vodičské oprávnenie, ktorého základom je vodičský pr
Účastníci konania Vo veci C‑467/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Gießen (Nemecko) z 21. septembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 28. septembra 2010, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Barisovi Akyüzovi, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia U. Lõhmus, A. Rosas (spravodajca), A. Ó Caoimh a A. Arabadžiev, generálna advokátka: V. Trstenjak, tajomník: K. Ma
Účastníci Vo veci C‑356/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) z 5. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 27. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Wolfgang Glatzel proti Freistaat Bayern, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: M. Aleksejev, referent,
MENU