Nájdené rozsudky pre výraz: nezávislí obchodní zástupcovia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave stanovujúcej, že obchodný zástupca má pri ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení nárok na náhradu za klientelu, ktorá nesmie presahovať sumu jeho ročnej odmeny, a zároveň v prípade, že táto náhrada nepokrýva v celom rozsahu skutočne vzniknutú škodu, nárok na dodatočnú náhradu škody, pokiaľ takáto právna úprava nevedie k dvojitému odškodneniu zástupcu z dôvodu straty provízií v dôsledku ukončenia uvedenej zmluvy. 2. Čl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑338/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) z 27. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: Quenon K. SPRL proti Beobank SA, predtým Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, predtým Citilife SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Táto vec sa týka výkladu článku 3 a článku 7 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980(2) (ďalej len „Rímsky dohovor“) v spojení so smernicou Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov(3) . 2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý v tejto veci podal Hof van Cassatie, je súčasťou sporu medzi United A
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 26. októbra 2016 ( *1 ) „Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1138/2011 a (EÚ) č. 1241/2012 — Dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 2 ods. 10 písm. i) — Úprava — Funkcie porovnateľné s funkciami zástupcu, ktorý vykonáva prácu za províziu — Článok 2 ods. 10 prvý pododsek — Symetria medzi normálnou hodnotou a vývoznou cen
Účastníci Vo veci T‑418/10, voestalpine AG, so sídlom v Linzi (Rakúsko), voestalpine Wire Rod Austria GmbH, predtým voestalpine Austria Draht GmbH, so sídlom v Sankt Peter‑Freienstein (Rakúsko), v zastúpení: A. Ablasser‑Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel a M. Mayer, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: R. Sauer, V. Bottka a C. Hödlmayr, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Van der Hout, advokát, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie a zmenu rozhodnut
MENU