Nájdené rozsudky pre výraz: Ochrana oprávneného hospodárskeho záujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania ide o prístup k informáciám o predaji emisných kvót skleníkových plynov. Sporné údaje sa ukladajú v registroch, ktoré sú súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov podľa smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve v zmysle projektovo založených mechanizmov Kjótskeho protokolu(2) . 2. Najskôr treba objasniť, či ide
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Aarhuský dohovor B – Právo Únie 1. Smernica IPKZ 2. Smernica o skládkach odpadov 3. Smernica o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí 4. Smernica PVŽP C – Slovenské právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a návrh na začatie prejudiciálneho konania A – O umiestnení stavby B – O posudzovaní vplyvov na životné prostredie C – O integrovanom povolení na výstavbu a prevádzkovanie D – O súdnom konaní E – O otá
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Toto konanie sa týka prístupu k informáciám o rezíduách prípravku na ochranu rastlín v šalátovej zelenine, ktoré boli predložené v povoľovacom konaní pre tento prípravok. Treba najmä objasniť, či v takom prípade ide o informácie o životnom prostredí v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS(2) (ďalej len „smernica o in
MENU