Nájdené rozsudky pre výraz: plán kvality ovzdušia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. februára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2008/50/ES – Kvalita okolitého ovzdušia – Článok 13 ods. 1 – Článok 22 ods. 3 – Príloha XI – Koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší – Prekročenia limitných hodnôt v niektorých zónach a aglomeráciách – Článok 23 ods. 1 – Plány kvality ovzdušia – ‚Čo najviac skrátené obdobie‘ prekročenia hodnôt – Neprijatie primeraných opatrení v programoch na ochranu kvality okoli
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2008/50/ES – Články 6, 7, 13 a 23 – Príloha III – Posudzovanie kvality ovzdušia – Kritériá umožňujúce konštatovať prekročenie limitných hodnôt oxidu dusičitého – Merania vykonané pomocou stálych vzorkovacích miest – Výber vhodných miest – Interpretácia hodnôt nameraných na vzorkovacích miestach – Povinnosti členských štátov – Súdne preskúmanie – Intenzita preskúmani
Účastníci konania Vo veci T‑396/09, Vereniging Milieudefensie, so sídlom v Amsterdame (Holandsko), Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, so sídlom v Utrechte (Holandsko), v zastúpení: A. van den Biesen, advokát, žalobcovia, proti Európskej komisii, v zastúpení: pôvodne P. Oliver, W. Roels a A. Alcover San Pedro, neskôr P. Oliver, A. Alcover San Pedro a E. Manhaeve a napokon P. Oliver, A. Alcover San Pedro a B. Burggraaf, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporujú: Hol
Účastníci konania Vo veci C‑68/11, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 16. februára 2011, Európska komisia, v zastúpení: A. Alcover San Pedro a S. Mortoni, splnomocnené zástupkyne, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Talianskej republike, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Varone, avvocato dello Stato, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovanej, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: preds
Účastníci V spojených veciach C‑401/12 P až C‑403/12 P, ktorých predmetom sú tri odvolania podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. augusta 2012 (C‑401/12 P a C‑402/12 P) a 27. augusta 2012 (C‑403/12 P), Rada Európskej únie, v zastúpení: M. Moore a K. Michoel, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, Európsky parlament, v zastúpení: L. Visaggio a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, Európska komisia, v za
Účastníci konania Vo veci C‑34/11, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 21. januára 2011, Európska komisia, v zastúpení: P. Guerra e Andrade, A. Alcover San Pedro a S. Petrova, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Portugalskej republike, v zastúpení: L. Inez Fernandes a M. J. Lois, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Ilešič
MENU