Nájdené rozsudky pre výraz: poplatok za vysielanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) sa týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania pýta, či sa má „poplatok za vysielanie“ vzťahujúci sa na vysielanie a šírenie reklamy, ktorý je fakturovaný inzerentom, ale odvádzajú ho poskytovatelia služieb („daňoví zástupcovia“) štátu, zahrnúť do základu dane na účely výpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH), t. j. či sa uplatňuje článok 11 A ods. 2 písm. a) alebo článok 11 A ods. 3 písm. c) šiestej smernice Rady
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 22. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Šiesta smernica 77/388/EHS – Daň z pridanej hodnoty – Článok 2 bod 1 – Poskytovanie služieb za protihodnotu – Pojem – Verejnoprávne vysielanie – Financovanie prostredníctvom povinného poplatku stanoveného zákonom“ Vo veci C‑11/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího správního soud
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Považovať televízne vysielanie za informačný prostriedok by znamenalo obmedziť ho na jeho najcharakteristickejší aspekt a prehliadnuť jeho ostatné, tiež dôležité aspekty s ohľadom na jeho sociálnokultúrny význam, ktorý nadobudlo v priebehu svojej histórie. Zdá sa, že spájanie týchto informačných systémov s rastúcim materiálnym blahobytom oživuje v západných kultúrach rímsku zásadu „ panem et circenses “, ktorou latinský básnik Juvenalis(2) bojoval pro
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Lehoty – Začiatok plynutia – Dátum uverejnenia (Článok 230 piaty odsek ES; nariadenie Rady č. 659/1999, články 17 a 18, článok 19 ods. 1 a článok 26 ods. 1) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Správne konanie – Povinnosť Komisie uverejniť návrh príslušných opatrení akceptovaný členským štátom poskytujúcim pomoc (Článok 88 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 18, článok 19 ods. 1 a článok 26 ods. 1) 3. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – A
MENU