Nájdené rozsudky pre výraz: Používanie tachografu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Pojem „nekomerčná nákladná doprava“ stanovený v článku 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 sa musí vykladať v tom zmysle, že zahŕňa nákladnú dopravu uskutočňovanú fyzickou osobou na jej vlastný účet a výlučne v rámci jej voľno časovej aktivity, ak je táto doprava čiastočne financovaná z finančných príspevkov tretích osôb a nez ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑317/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Svea hovrätt (Švédsko) z 11. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 2. júla 2012, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Daniel Lundberg, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predsedkyňa šiestej komory M. Berger (spravodajkyňa), sudcovia E. Levits a J. J. Kasel, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na písomnú časť konani
Keywords Doprava – Cestná doprava – Sociálne ustanovenia – Výnimky – Povinnosť inštalácie a používania tachografu – Výnimky pre vozidlá, ktoré prepravujú materiál alebo vybavenie – Pojem – Veci potrebné na vykonávanie prác patriacich k hlavnej činnosti vodiča – Iná hlavná činnosť ako riadenie vozidla – Zahrnutie [Nariadenie Rady č. 3820/85, článok 13 ods. 1 písm. g), a nariadenie č. 3821/85, článok 3 ods. 2] Summary Výrazy „materiál alebo vybavenie“ uvedené v článku 13 ods. 1 písm. g) nar
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Sociálne ustanovenia – Porušenie pravidiel týkajúcich sa používania záznamových listov o údajoch zaznamenaných tachografom – Systém sankcií, ktorý stanovuje paušálnu pokutu v prípade akéhokoľvek porušenia uvedených pravidiel bez ohľadu na jeho závažnosť (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006, článok 19 ods. 1 a 4; nariadenie Rady č. 3821/85, články 13 až 16) 2. Doprava – Cestná doprava – Sociálne ustanovenia – Porušenie pravidiel týkajúcich
MENU