Nájdené rozsudky pre výraz: pracovník na dobu určitú

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

51 dokumentov
18 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 97/81 (Smernica Rady 97/81, zmenená a doplnená smernicou 98/23, príloha, doložka 4 bod 2) 2. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 4) 3. Sociálna politika – Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 96/34 (Smernic
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu doložky 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.(2) 2. Tento návrh bol predložený v rámci konania medzi Francescou Sorge a jej zamestnávateľom, akciovou spoločnosťou Poste Italiane SpA (ďalej len „
Opinion of the Advocate-General 1. Rozhodnutím zo 6. júla 2005 Juzgado de lo Social de San Sebastián (Španielsko) predložil Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES týkajúci sa výkladu doložky 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP 18. marca 1999 (ďalej len „rámcová dohoda“), vykonanej smernicou Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368). I – Skutkový a právny kontext 2. Okolnosti rozho
Keywords 1. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Článok 249 tretí odsek ES; smernica Rady 1999/70, odôvodnenie č. 17 a článok 2 prvý odsek) 2. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Článok 137 ods. 5 ES; smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 4 bod 1) 3. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CE
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Sú vnútroštátne súdy povinné vykonávať priamo uplatniteľné ustanovenia práva Spoločenstva aj v prípade, ak im vnútroštátne právo v tomto smere nepriznalo žiadnu právomoc? Toto je základná otázka, ktorú írsky pracovný súd, Labour Court v Dubline, položil Súdnemu dvoru v súvislosti s pravidlami Spoločenstva, ktoré upravujú prácu na dobu určitú a ktoré sú obsiahnuté v rámcovej dohode o práci na dobu určitú(2) . 2. Okrem toho Labour Court požaduje objasne
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Højesteret (Najvyšší súd) (Dánsko) sa Súdneho dvora pýta na výklad článku 8 smernice 91/533/EHS(2) v rámci pracovnoprávneho sporu, v ktorom žalobca pán Anderesen namieta, že sa neuplatnila kolektívna zmluva preberajúca uvedenú smernicu, čo mu spôsobilo ujmu, pretože na rozdiel od vnútroštátneho zákona táto kolektívna zmluva zamestnávateľovi umožňuje, aby po oznámení zamestnanca opravil nesprávnu záväznú písomnú pracovnú ponuku. 2. Za týchto okolností
Účastníci konania V spojených veciach C‑378/07 až C‑380/07, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podané rozhodnutiami Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grécko) z 19., 20. a 23. júla 2007 a doručené Súdnemu dvoru 8. augusta 2007, ktoré súvisia s konaniami: Kiriaki Angelidaki (C‑378/07), Anastasia Aivali, Aggeliki Vavouraki, Chrysi Kaparou, Manina Lioni, Evaggelia Makrygiannaki, Eleonora Nisanaki, Christiana Panagiotou, Anna Pitsidianaki, Mari
Účastníci konania Vo veci C‑251/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal administratif de Rennes (Francúzsko) z 5. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 23. mája 2011, ktorý súvisí s konaním: Martial Huet proti Université de Bretagne occidentale, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory U. Lõhmus, sudcovia A. Ó Caoimh (spravodajca) a A. Arabadžiev, generálna advokátka: J. Kokott, tajomník: A. Calot Es
Opinion of the Advocate-General 1. V rámci konania o žalobe žiada Elegktiko Synedrio (dvor audítorov, Grécko) poskytnutie odpovedí na štyri prejudiciálne otázky týkajúce sa súladu vnútroštátneho práva s právom Únie, keď vnútroštátne právo stanovuje, že pracovníci zamestnaní vo verejnom sektore majú nárok na uvoľnenie z práce na výkon činnosti v odboroch, pričom to, či počas tohto uvoľnenia poberajú odmenu, závisí od klasifikácie pracovnoprávneho vzťahu, predovšetkým vzhľadom na to, či ide o prac
Účastníci konania V spojených veciach C‑302/11 až C‑305/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Consiglio di Stato (Taliansko) z 29. apríla 2011 a doručené Súdnemu dvoru 17. júna 2011, ktoré súvisia s konaniami: Rosanna Valenza (C‑302/11 a C‑304/11), Maria Laura Altavista (C‑303/11), Laura Marsella , Simonetta Schettini , Sabrina Tomassini (C‑305/11) proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, SÚDNY DVOR (šiesta
MENU