Nájdené rozsudky pre výraz: právo na podnikanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

236 dokumentov
237 dokumentov
819 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Odvolanie – Dôvody – Nedostatok odôvodnenia – Žaloba smerujúca k určeniu mimozmluvnej zodpovednosti Spoločenstva – Nezákonnosť nariadenia č. 2362/98 ako údajná príčina uvádzanej ujmy – Rozsudok nepreskúmavajúci údajnú nezákonnosť – Dôvodné odvolanie 2. Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Neoprávnenosť – Ujma – Príčinná súvislosť (Článok 288 druhý pododsek ES) 3. Poľnohospodárstvo – Spoločná organizácia trhov – Banán – Režim dovozu – Colná kvóta – Zavedenie a rozdelenie – Prenes
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 druhá zarážka písm. c) smernice 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby boli do minimálnej mzdy zahrnuté také zložky odmeny, ktoré nemenia vzťah medzi plnením pracovníka a protihodnotou, ktorú tento pracovník získa ako odmenu za toto plnenie. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či je to tak v prípade zložiek odmeny, o ktoré ide v konaní vo veci samej........2) V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že zvýhodnenia a príplatky, ktoré nie sú definované ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑522/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesarbeitsgericht (Nemecko) z 18. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 19. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Tevfik Isbir proti DB Services GmbH, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J. L. da Cruz Vilaça, sudcovia G. Arestis a J.‑C. Bonichot (spravodajca), generálny advokát: M. Wathelet, tajomník: A. Calot Escobar, so zrete
Účastníci Vo veci T‑565/12, National Iranian Tanker Company, so sídlom v Teheráne (Irán), v zastúpení: R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, solicitors, M. Lester, barrister, a D. Wyatt, QC, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: S. Boelaert a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie jednak rozhodnutia Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v.
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Asi žiaden iný legislatívny akt Európskej únie neviedol v uplynulých rokoch k takým urputný právnym sporom ako rôzne smernice o výrobe, prezentácii a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov na európskom vnútornom trhu(2) . 2. Výnimkou v tejto súvislosti nie je ani najnovšie opatrenie na harmonizáciu vnútorného trhu prijaté v tejto oblasti, ktorým je smernica 2014/40/EÚ(3) . Súdny dvor sa ňou momentálne zaoberá v troch súčasne prebiehajúcich konaniac
MENU