Nájdené rozsudky pre výraz: Prisťahovalecká politika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Môže byť zamestnanec, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, vylúčený pri platobnej neschopnosti svojho zamestnávateľa z práva na záruku svojich neuspokojených mzdových nárokov z dôvodu, že sa na území daného členského štátu zdržiava neoprávnene? 2. Taká je podstata otázky, ktorú položil Centrale Raad van Beroep (Holandsko) v nadväznosti na zamietnutie žiadosti o dávky v prípade platobnej neschopnosti, ktorú podal pán Tümer, zo strany Raad van bestuur va
Keywords 1. Akty inštitúcií – Nariadenia – Základné nariadenia a vykonávacie nariadenia – Vykonávacie právomoci vyhradené Radou – Podmienky – Osobitné a odôvodnené prípady – Vykonávacie opatrenia vzťahujúce sa na spôsoby uplatňovania predpisov týkajúcich sa prekročenia vonkajších hraníc a víz (Článok 202 ES a 253 ES; nariadenia Rady č. 789/2001 a 790/2001; rozhodnutie Rady 1999/468, článok 1 prvý odsek) 2. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Dohovor, ktorým sa vy
Opinion of the Advocate-General 1. Myšlienka, že občan Únie môže vyhlásiť „ civis europeus sum “ a odvolávať sa na tento status pri porušeniach, ktoré nastali v iných členských štátoch, bola predstavená pred 20 rokmi.(2) Prejednávaná vec nastoľuje otázku, či sa na tento status možno spoliehať aj v súčasnosti vzhľadom na ekonomické ťažkosti moderného života. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podal Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) (Rakúsko), ktorý rozhoduje v poslednom stupni o 
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou v predmetnej veci sa Európsky parlament domáha toho, aby Súdny dvor zrušil rozhodnutie Rady 2010/252/EÚ z 26. apríla 2010, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc(2), pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(3) . V prípade, že Súdny dvor žalobe
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec III – Okolnosti predchádzajúce sporu IV – Návrhy účastníkov konania a konanie pred Súdnym dvorom V – Analýza A – Argumentácia účastníkov konania B – Stav relevantnej judikatúry a určenie uplatniteľného testu C – Vznik, obsah a všeobecná štruktúra DPS D – Rozvojová spolupráca v práve Únie a kvalifikácia DPS E – O pridaní právnych základov týkajúcich sa dopravy F – O pridaní právneho základu týkajúceho sa životného prostredia G – O p
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec (Odkaz) III – Skutkový stav, konanie pred podaním žaloby a konanie pred Súdnym dvorom IV – Úvodné poznámky A – Význam správnej praxe pre posúdenie právnych predpisov B – Význam jednotlivých prípadov pre posúdenie správnej praxe V – Prvý žalobný dôvod: povaha vyhostenia A – Nesprávne prebratie smernice do vnútroštátneho právneho poriadku 1. Tvrdenia účastníkov konania 2. Právne posúdenie B – Nesprávne uplatnenie 1. Obsah žalobného d
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) podalo žalobu podľa článku 230 ES o neplatnosť nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „nariadenie č. 2007/2004“)(2) . 2. Konanie prebieha paralelne s konaním vo veci C‑137/05, v rámci ktorého Spojené kráľovstvo podalo obdob
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) napadá žalobou o neplatnosť podanou na základe článku 230 ES nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (ďalej len „nariadenie č. 2252/2004)“(2) . 2. Konanie prebieha paralelne s konaním vo veci C‑77/05, v rámci ktorého Spojené kráľovstvo podalo obdobnú
MENU