Nájdené rozsudky pre výraz: rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
4 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV(2) (ďalej len „rámcové rozhodnutie“) rozširuje uplatňovanie zásady vzájomného uznávania peňažných sankcií. Od členského štátu vyžaduje, aby vykonal rozhodnutie iného členského štátu o uložení peňažnej sankcie, pokiaľ toto rozhodnutie prijal, inter alia, iný orgán, než je súd, za predpokladu, že dotknutá osoba mala „možnosť prejednávať vec pred súdom, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach“. Týmto ná
Opinion of the Advocate-General 1. Európska komisia touto žalobou spochybňuje právny základ, na ktorom bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky(2) (ďalej len „smernica“). 2. Táto smernica zavádza systém výmeny informácií, na základe ktorého môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky, získať od členského št
Účastníci konania Vo veci C‑27/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen sad Sofia‑grad (Bulharsko) z 27. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 17. januára 2011, ktorý súvisí s konaním: Anton Vinkov proti Načalnik Administrativno‑nakazatelna dejnost, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predsedníčka ôsmej komory A. Prechal, sudcovia C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: J. Kokott, tajomn
MENU