SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1205530
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65224
USSR: 36158
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426389
Krajské súdy (ČR): 46174
Posledná aktualizácia
12.08.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: Štúdium v inom členskom štáte


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Štúdium v inom členskom štáte
  • studium nájdené 5134 krát v 742 dokumentoch
  • v nájdené 1261297 krát v 8265 dokumentoch
  • iny nájdené 87833 krát v 7184 dokumentoch
  • clensky nájdené 156459 krát v 6754 dokumentoch
  • stat nájdené 188932 krát v 7083 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR1 dokument


Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, ako je tá, o ktorú ide vo veci samej, ktorá v zásade podmieňuje poskytnutie pomoci na vzdelávanie na štúdium v inom členskom štáte jedinou podmienkou preukázania trvalého pobytu v zmysle tejto právnej úpravy v tuzemsku a ktorá v prípade, ak je žiadateľom tuzemský štátny príslušník, ktorý nemá v tuzemsku trvalý pobyt, stanovuje pomoc na vzdelávanie v zahraničí len v štáte pobytu žiadateľa alebo v susednom štáte tohto štátu a jedine vtedy, ak to odôvodňujú osobitné okolnosti.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑220/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Hannover (Nemecko) z 20. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: Andreas Ingemar Thiele Meneses proti Region Hannover, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: .
Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá podmieňuje priznanie pomoci na vzdelávanie štátnej príslušníčke s bydliskom v tomto členskom štáte v prípade štúdia v inom členskom štáte tým, aby toto vzdelávanie bolo po najmenej dvoch rokoch štúdia ukončené získaním odborného diplomu rovnocenného s tými, ktoré udeľuje odborná škola v štáte poskytovania pomoci, zatiaľ čo ak by sa dotknutá osoba rozhodla, že bude v tomto štáte navštevovať štúdium rovnocenné s tým, ktoré chcela navštevovať v inom čl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorá podmieňuje priznanie pomoci na vzdelávanie štátnej príslušníčke s bydliskom v tomto členskom štáte v prípade štúdia v inom členskom štáte tým, aby toto vzdelávanie bolo po najmenej dvoch rokoch štúdia ukončené získaním odborného diplomu rovnocenného ... ktorá podmieňuje priznanie pomoci na vzdelávanie štátnej príslušníčke s bydliskom v tomto členskom štáte v prípade štúdia v inom členskom štáte tým, aby toto vzdelávanie bolo po najmenej dvoch rokoch štúdia ukončené získaním odborného diplomu rovnocenného .
... voči členskému štátu svojho pôvodu domáhať práv, ktoré patria k tomuto štatútu,(7) akým je sloboda pohybu na účely štúdia v inom členskom štáte Únie. Komisia sa však pýta, či by postavenie Philippa Seebergera malo byť preskúmané aj na základe práva na slobodu ... tri roky pred začiatkom štúdia v zahraničí, druhý žil 17 rokov v Nemecku a opustí ho tri roky pred začatím štúdia v inom členskom štáte Európskej únie. Podľa pravidla troch rokov prvý môže získať finančné prostriedky, ale druhý nemôže. Ktorý z nich je .
... aj z návrhov na začatie prejudiciálneho konania, dvojnásobná povinnosť na získanie pomoci na vzdelávanie poskytovanej na štúdium v inom členskom štáte ako v členskom štáte, ktorého sú študenti žiadajúci o pomoc na vzdelávanie štátnymi príslušníkmi, po prvé ... pojednávaní tvrdila, že nemecký systém pomoci na vzdelávanie je ako taký určený na podporu pokračovania v štúdiu v iných členských štátoch ako Spolková republika Nemecko. Dotknuté študentky, pokiaľ totiž splnia podmienku prvej fázy štúdia, môžu získať .
... vzdelávacieho zariadenia počas aspoň jedného roka, môže aj podmienka vo veci samej odradiť občana Únie od začatia štúdia v inom členskom štáte, keďže po uplynutí obdobia jedného roka už nemá nárok na pomoc na vzdelávanie. Hoci podľa tejto judikatúry ... v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, ktorá podmieňuje poskytnutie pomoci na vzdelávanie z dôvodu štúdia v inom členskom štáte počas obdobia prevyšujúceho jeden rok jedinej požiadavke, akou je podmienka upravená v § 16 ods. 3 spolkového .
... podmienok zo zásady finančnej solidarity medzi štátnymi príslušníkmi členských štátov vyplýva, že keď študent začal štúdium v inom členskom štáte a postúpil do určitého štádia tohto štúdia, štát by mu mal umožniť ukončiť toto štúdium poskytnutím ... štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu v situáciách, ktoré spadajú do oblasti vecnej pôsobnosti práva Spoločenstva. Štúdium v inom členskom štáte než štáte, ktorého je občan EÚ štátnym príslušníkom, ho nemôže zbavovať možnosti dovolávať sa článku 12 .
... napadla určité ustanovenia belgického práva, podľa ktorých držitelia diplomov a dokladov o ukončení stredoškolského vzdelania udelených po úspešnom zavŕšení stredoškolského štúdia v iných členských štátoch, ktorí si želali získať prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu vo Francúzskom spoločenstve Belgicka, boli povinní absolvovať prijímaciu skúšku, pokiaľ neboli schopní .
... príspevku, ktorý je predmetom tohto konania, pokiaľ ide o deti migrujúcich pracovníkov a belgických štátnych príslušníkov, ktorí ukončili štúdium v inom členskom štáte. 3. Prípad, ktorý je predmetom preskúmania v tomto konaní, nie je ničím iným ako článkom tej istej ...  2 písm. h), ktorá bola ustanovená v dôsledku rozsudku Komisia/Belgicko, kde sa vyžaduje, hoci sa pripúšťa štúdium v inom členskom štáte, aby takéto štúdium malo rovnaký stupeň a bolo rovnocenné, a zároveň, aby bol žiadateľ dieťaťom závislým na .
... bydliskom v prvom členskom štáte, poskytnutie čakateľského príspevku len z toho dôvodu, že ukončil svoje stredoškolské štúdium v inom členskom štáte. V skutočnosti, keďže podmieňuje priznanie tohto príspevku požiadavkou, aby žiadateľ získal požadovaný diplom v tomto ... hľadá svoje prvé zamestnanie, poskytnutie čakateľského príspevku len z toho dôvodu, že ukončil svoje stredoškolské štúdium v inom členskom štáte. 20. Na úvod je vhodné poznamenať, že okolnosť, že vnútroštátny súd položil prejudiciálnu otázku s .
... hľadá svoje prvé zamestnanie, – poskytnúť čakateľský príspevok len z toho dôvodu, že tento študent ukončil svoje stredoškolské štúdium v inom členskom štáte. O trovách 41. Belgická vláda, vláda Spojeného kráľovstva, ako aj Komisia nemajú právo na náhradu trov ... svoje prvé zamestnanie, – poskytnúť čakateľský príspevok len z toho dôvodu, že tento študent ukončil svoje stredoškolské štúdium v inom členskom štáte. O uplatniteľnosti článku 48 Zmluvy a nariadenia č. 1612/68 17. Na úvod treba pripomenúť, že Súdny .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.