SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308100
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie


Približný počet výsledkov: 455 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestné konanie
  • trestny nájdené 9856 krát v 986 dokumentoch
  • konanie nájdené 225310 krát v 9943 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: 1. Pojem „súd, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach“ uvedený v článku 1 písm. a) bodu iii) rámcového rozhodnutia Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, predstavuje autonómny pojem práva Európskej únie a má sa vykladať v tom zmysle, že pod neho spadá každý súd, ktorý uplatňuje konanie napĺňajúce základné znaky trestného konania. Unabhängiger Verwaltungssenat in der Ländern (Rakúsko) spĺňa tieto kritériá, a preto je potrebné sa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑60/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 35 EÚ, podaný rozhodnutím Vrchního soudu v Praze (Česká republika) z 27. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 7. februára 2012, ktorý súvisí s konaním o výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii uloženej Mariánovi Balážovi SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz a A. Borg Barthet, sudcovia A. Rosas, J .
Právna veta: 1. Smernica o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ako je tá vo veci samej, ktorá v rámci trestného konania neumožňuje osobe, ktorej sa trestný rozkaz týka, podať voči nemu písomný odpor v inom jazyku ako je jazyk konania, hoci ho táto osoba neovláda, pod podmienkou, že príslušné orgány sa v súlade s článkom 3 ods. 3 tejto smernice nedomnievajú, že tento odpor predstavuje vzhľadom na dotknuté konanie a okolnosti prejednávanej veci základný dokument................... 2. Právna úprava členského štátu, ktorá v rámc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑216/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Amtsgericht Laufen (Nemecko) z 22. apríla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 30. apríla 2014, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Gavrilovi Covacimu, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: podpredseda Súdneho dvora A. Tizzano (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia F. Biltgen, A. Borg Barthet, M. Berger a S. Rodin, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: K .
... označené za zraniteľné voči sekundárnej a opakovanej viktimizácii, zastrašovaniu a pomste, by sa počas trestného konania mali navrhnúť primerané opatrenia na ich ochranu. Presná povaha takýchto opatrení by sa mala určiť ... že by poškodenému ukladalo dodatočné psychologické utrpenie, zopakovanie jeho výsluchu by viedlo k nákladnému predĺženiu trestného konania, čím by bola porušená požiadavka primeranej dĺžky konania. 27      Za týchto podmienok Tribunale di .
... ruskej opozičnej politickej strany a mimovládnej organizácie zastupujúcej záujmy podnikateľov. Od roku 2008 boli voči nemu v Rusku začaté viaceré trestné konania. Pán Torubarov preto opustil ruské územie, aby sa usadil najskôr v Rakúsku a následne v Českej republike, odkiaľ bol 2 .
... konkrétne zaslala žalobcovi viaceré listy kancelárie Generálnej prokuratúry Ukrajiny (ďalej len „KGP“) týkajúce sa trestného konania vedeného voči žalobcovi a ktoré malo byť základom uvedeného predĺženia. 27      Rada 5. marca 2018 ... žalobcu na zozname zo skutočnosti, že žalobca bol osobou voči ktorej „ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov“, ktorej existencia bola preukázaná listami KGP, ktorých kópia bola .
... štátom Európskej únie; politické odôvodnenie obvinení vznesených voči žalobcovi; neexistenciu podstatného vývoja v trestných konaniach, z ktorých vychádza zápis jeho mena na zoznam; neexistenciu vyváženého a spravodlivého rozhodovacieho ... vykonané súdne preskúmanie. Konkrétne podľa Rady existencia viacerých súdnych rozhodnutí prijatých v kontexte trestných konaní vedených proti žalobcovi preukazuje, že keď vychádzala z rozhodnutia ukrajinských orgánov uvedeného v .
... (Odvolací súd Haag, Holandsko) z 22. septembra 2017 a doručený Súdnemu dvoru 6. novembra 2017, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Tronex BV, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory A. Arabadžiev (spravodajca), sudcovia T ... smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3). 2        Tento návrh bol predložený v súvislosti s trestným konaním proti spoločnosti Tronex BV, ktorá bola obžalovaná z prepravy odpadu z Holandska do Tanzánie v rozpore s ustanoveniami .
... ani dotovaný verejnými orgánmi, a ponúka najmä vzdelávanie organizované v Belgicku. 17      V rámci trestného konania vo veci samej páni Kirschsteinovci tvrdili, že vnútroštátne právne predpisy, ktoré postihujú udeľovanie diplomu ... Belgicko) zo 7. júna 2017 a doručený Súdnemu dvoru 30. júna 2017, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Freddymu Lucienovi Magdalena Kirschsteinovi, Thierrymu Fransovi Adeline Kirschsteinovi, za účasti: Vlaamse Gemeenschap, SÚDNY .
... ani dotovaný verejnými orgánmi, a ponúka najmä vzdelávanie organizované v Belgicku. 17      V rámci trestného konania vo veci samej páni Kirschsteinovci tvrdili, že vnútroštátne právne predpisy, ktoré postihujú udeľovanie diplomu ... Belgicko) zo 7. júna 2017 a doručený Súdnemu dvoru 30. júna 2017, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Freddymu Lucienovi Magdalena Kirschsteinovi, Thierrymu Fransovi Adeline Kirschsteinovi, za účasti: Vlaamse Gemeenschap, SÚDNY .
... výkonu služby podľa článku 39 poriadku zamestnancov z roku 2009, ktorého maximálna doba platnosti sú tri mesiace s výnimkou prípadu trestného konania, rozhodnutia zo 16. júna a 20. októbra 2015 neobsahujú žiadne číselne vyjadrené obmedzenie platnosti. Je pravda, že tieto rozhodnutia potvrdzujú .
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutia – Neexistencia priameho účinku – Prednosť práva Únie – Dôsledky – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 4 bod 6 – Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV – Článok 28 ods. 2 – Vyhlásenie členského štátu, na základe ktorého môže naďalej uplatňovať existujúce právne nástroje o odovzdávaní odsúdených osôb .
... Krajinský súd Saarbrücken, Nemecko) z 21. augusta 2015 a doručený Súdnemu dvoru 28. augusta 2015, ktorý súvisí s trestným konaním proti: K. P., SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, ... 2 ods. 3 nariadenia č. 2580/2001 bolo neplatný, a preto nemôže predstavovať zákonný základ pre odsúdenie v trestnom konaní, pokiaľ ide o obdobie, o ktoré ide vo veci samej. 20      V tejto súvislosti K. P. odkazuje .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.