Nájdené rozsudky pre výraz: uchádzač o verejnú zákazku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Fumus boni iuris – Kumulatívne podmienky – Zváženie všetkých dotknutých záujmov (Článok 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2) 2. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Odklad výkonu rozhodnutia v oblasti verejných zmlúv (Článok 242 ES) 3. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Odklad výkonu rozhodnutia v oblast
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Smernica 92/50 2. Smernica 2004/18 B – Vnútroštátne právo 1. Zákon o zlepšení podnikového doplnkového dôchodkového zabezpečenia 2. Kolektívna zmluva o prevedení odmeny pre zamestnancov komunálnej verejnej služby III – Skutkový stav IV – Konanie pred podaním žaloby V – Konanie na Súdnom dvore a návrhy účastníkov konania VI – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VII – Právna analýza A – Uplatniteľnosť smerníc
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Služby patriace do prílohy II B smernice 2004/18 (Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, články 21, 23 a článok 35 ods. 4 a príloha II B) 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Služby patr
Účastníci Vo veci C‑538/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) z 9. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 14. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: eVigilo Ltd proti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos , ktorú v konaní podporujú: „NT Service“ UAB, „HNIT‑Baltic“ UAB , SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda komory T. von Danwitz, sudc
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Môže verejný obstarávateľ členského štátu s ohľadom na ustanovenia práva Únie vyžadovať, aby v rámci postupu zadávania verejnej zákazky uchádzači a ich subdodávatelia prijali záväzok vyplácať zamestnancom povereným poskytovaním plnení, ktoré sú predmetom uvedenej zákazky, zákonnú minimálnu hodinovú mzdu? 2. To je v podstate ústredným bodom otázok, ktoré položil Oberlandesgericht Koblenz (Nemecko) v rámci sporu medzi spoločnosťou RegioPost, GmbH & Co.
MENU