Nájdené rozsudky pre výraz: úplné oslobodenie od pokuty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) V tomto kontexte treba pripomenúť, že pojem „odstrašenie“ je jednou z okolností, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte výšky pokuty. Podľa ustálenej judikatúry je totiž cieľom pokút uložených za porušenie článku 81 ES a stanovených v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 potrestať nezákonné konania dotknutých podnikov, ako aj odradiť tieto podniky a iné hospodárske subjekty od budúceho porušenia pravidiel Únie o hospodárskej súťaži. V tejto súvislosti vzťah medzi veľkosťou a celkovými zdrojmi podnikov na jednej strane a potrebou zabezpečiť odstrašujúci účinok na strane druhej nemožno spochyb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑408/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 3. septembra 2012, YKK Corporation, so sídlom v Tokiu (Japonsko), YKK Holding Europe BV, so sídlom v Sneeku (Holandsko), YKK Stocko Fasteners GmbH, so sídlom vo Wuppertale (Nemecko), v zastúpení: D. Arts, W. Devroe, E. Winter a F. Miotto, avocats, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: A. Bouquet a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, s adresou
Účastníci Vo veci C‑227/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 7. mája 2014, LG Display Co. Ltd, so sídlom v Soule (Južná Kórea), LG Display Taiwan Co. Ltd, so sídlom v Taipei (Taiwan), v zastúpení: A. Winckler a F.‑C. Laprévote, advokáti, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: F. Ronkes Agerbeek a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v prvostupňovom konaní
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 9. júna 2016 (*) „Odvolanie – Článok 81 ES – Kartely – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a určenie cien – Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov (2002) – Bod 23 písm. b) posledný odsek – Čiastočné oslobodenie od pokuty – Dôkazy o skutočnostiach, ktoré Európskej komisii predtým neboli známe“ Vo veci C‑617/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneh
Účastníci Vo veci C‑231/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 8. mája 2014, InnoLux Corp. , predtým Chimei InnoLux Corp., so sídlom v Miaoli County (Taiwan), v zastúpení: J.‑F. Bellis, avocat, a R. Burton, solicitor, odvolateľka, ďalší účastník konania: Európska komisia , v zastúpení: A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v prvostupňovom konaní, SÚDNY DVOR
Účastníci konania Vo veci T‑370/06, Kuwait Petroleum Corp., so sídlom v Shuwaikhu (Kuvajt), Kuwait Petroleum International Ltd, so sídlom vo Wokingu (Spojené kráľovstvo), Kuwait Petroleum (Nederland) BV, so sídlom v Rotterdame (Holandsko), v zastúpení: D. Hull, solicitor, a G. Berrisch, advokát, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: F. Castillo de la Torre, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci L. Gyselen, advokát, žalovanej, ktorej predmetom je v prvom rade návrh na zrušenie rozh
Účastníci Vo veci T‑341/12, Evonik Degussa GmbH, so sídlom v Essene (Nemecko), v zastúpení: C. Steinle, M. Holm‑Hadulla a C. von Köckritz, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: C. Giolito, M. Kellerbauer a G. Meessen, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 3534 v konečnom znení z 24. mája 2012, ktorým sa zamieta žiadosť o dôverné zaobchádzanie, ktorú podala Evonik Degussa na základe článku 8 rozhodnutia predsedu
Účastníci konania Vo veci T‑154/09, Manuli Rubber Industries SpA (MRI), so sídlom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: L. Radicati di Brozolo, M. Pappalardo a E. Marasà, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: V. Di Bucci, S. Noë a L. Prete, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 428 v konečnom znení z 28. januára 2009 v konaní podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.406 – Morské paliv
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto odvolaní YKK Corp., YKK Holding Europe BV (ďalej len „YKK Holding“) a YKK Stocko Fasteners GmbH (ďalej len „YKK Stocko“) navrhujú zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 27. júna 2012(2) . Všeobecný súd zamietol ich žalobu na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 4257 v konečnom znení(3) v rozsahu, v akom sa ich týkalo, a subsidiárne, zrušiť alebo znížiť výšku pokuty, ktorá im bola uložená týmto rozhodnutím. 2. Odvolanie nastoľuje dôležité otáz
Účastníci Vo veci T‑91/11, InnoLux Corp., predtým Chimei InnoLux Corp., so sídlom v Zhunane (Taiwan), v zastúpení: J.‑F. Bellis, advokát, a R. Burton, solicitor, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: P. Van Nuffel, F. Ronkes Agerbeek a A. Biolan, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2010) 8761 v konečnom znení z 8. decembra 2010 týkajúceho sa konania podľa článku 101 [ZFEÚ] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.309
MENU