Nájdené rozsudky pre výraz: Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
2 dokumenty
20 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania Vo veci C‑364/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Bíróság (Maďarsko) z 3. júna 2011 a doručený Súdnemu dvoru 11. júla 2011, ktorý súvisí s konaním: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail proti Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, za účasti: ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predse
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor je opäť vyzvaný poskytnúť výklad článku 12 ods. 1 písm. a) smernice 2004/83/ES(2) (ktorý v konečnom dôsledku preberá do práva EÚ článok 1D Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov(3) ), pokiaľ ide o význam výrazov „výhody z ustanovení tejto smernice“, na ktoré majú palestínski utečenci, ktorí prijímali ochranu alebo pomoc poskytovanú UNRWA(4), nárok, ak „takáto ochrana alebo pomoc z akéhokoľvek dôvodu zanikla“. 2. Otázky týka
Opinion of the Advocate-General 1. Humanitárny problém, ktorý tkvie v tom, ako zaobchádzať s osobami, ktoré v dôsledku konfliktu prišli o domov a živobytie, existuje odvtedy, ako sa ľudia naučili vyrábať zbrane a používať ich proti svojim blížnym. Jednotlivci a skupiny jednotlivcov, ktoré sa ocitli v tejto situácii, potrebujú a zaslúžia si pomoc a ochranu. Bohužiaľ, v dôsledku jednotlivých foriem konfliktov vzniká veľmi veľké množstvo takýchto osôb. Prosperujúcejšie a stabilnejšie krajiny, do kt
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Maximálna doba – Výpočet – Zahrnutie obdobia zaistenia, ktoré uplynulo v rámci konania o odsune začatého predtým, než nadobudol účinnosť režim upravený v smernici 2008/115 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15 ods. 5 a 6) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávne
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Politika týkajúca sa prisťahovalectva – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES – Vylúčenia z pôsobnosti smernice – Článok 3 ods. 2 písm. c) – Vylúčenie osôb s postavením doplnkovej ochrany – Rozšírenie práva na zlúčenie rodiny vnútroštátnym právom na uvedené osoby – Právomoc Súdneho dvora – Článok 11 od
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 15. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu – Smernica 2008/115/ES – Legálny pobyt – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 9 – Právo zostať v členskom štáte – Smernica 2013/33/EÚ – Článok 8 ods. 3 prvý pododsek písm. e) – Zaistenie – Ochrana národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku – Platnosť – Charta základných práv Európskej únie
Opinion of the Advocate-General 1. High Court (Írsko) svojou prejudiciálnou otázkou v podstate žiada Súdny dvor, aby spresnil rozsah práva byť vypočutý v rámci konania o preskúmaní žiadosti o doplnkovú ochranu podanej rwandským štátnym príslušníkom na základe smernice 2004/83/ES(2) . Táto doplnková ochrana je určená každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého nemožno považovať za utečenca, ale vzhľadom ku ktorému boli preukázané podstatné dôvody domnievať sa, že v prípade, ak by bol v
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 14. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Azylová politika – Medzinárodná ochrana – Smernica 2011/95/EÚ – Postavenie utečenca – Článok 14 ods. 4 až 6 – Nepriznanie alebo odňatie postavenia utečenca v prípade nebezpečenstva pre bezpečnosť hostiteľského členského štátu alebo jeho spoločnosť – Platnosť – Článok 18 Charty základných práv Európskej únie – Č
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. a 18. marca 2016 – Vykonanie stanovených opatrení Európskou úniou alebo členskými štátmi – Dokumenty vystavené alebo prijaté právnym servisom inštitúcie – Právne stanoviská – Analýzy týkajúce sa zákonnosti opatrení stanovených v rámci vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka z 18. marca 2016 – Zamietnutie prístupu – Článok 4 ods. 1 písm. 
MENU